یاسر ....

(yaser10044@)

یاسر ....

5 روز پیش و 7 ساعت قبل [لبخندعشق]
 • ????چه خوب بود اگر همه چیز را می‌شد نوشت. اگر می‌توانستم افکار خودم را به دیگری بفهمانم، می‌توانستم
 • ????چه خوب بود اگر همه چیز را می‌شد نوشت. اگر می‌توانستم افکار خودم را به دیگری بفهمانم، می‌توانستم بگویم.
  نه...!
  یک احساساتی هست، یک چیزهایی است که نمی‌شود به دیگری فهماند، نمی‌شود گفت، آدم را مسخره می‌کنند. هر کسی مطابق افکار خودش دیگری را قضاوت می‌کند. زبان آدمیزاد مثل خود او ناقص و ناتوان است.

  ????زنده به گور
  ????صادق هدایت

  یاسر ....

  5 روز پیش و 7 ساعت قبل [لبخندعشق]
 • زنــدگــے رارنــگ بــزنــ
 • زنــدگــے رارنــگ بــزنــ
  " رنــگ شــادے "
  نــگــذار او رنــگــت ڪــنــد
  بــه " رنــگ غــم ".
  تــنــها دو روز در ســال هســت
  ڪــه نــمــیــتــونــے هیــچ ڪــارے بــڪــنــے!
  یــڪــے دیــروز، یــڪــے فــرداامــروز را دریــابــیــمــ!

  ادامه... دوستان
  • جواد نوری
  • حضرت یار
  • محمدیاسین *$$*
  • امیر قاسمی
  2 هواداران