یاسر ....

(yaser10044@)

یاسر ....

5 روز پیش و 7 ساعت قبل [محفل خوبان]

✨شبانه هایم را با«تــــــو‌»
قسمت میڪنم

آرامش و سڪوتش از تو
بے تابے و بیقرارے اش ازمن

آخرش برایت از دل شب
شعر و غزل مے آورم

و تو نیز برایم
دلدادگے و شیدایے را


ــــــــــــــــــــــــــــــــــ????????

یاسر ....

5 روز پیش و 7 ساعت قبل [محفل خوبان]

حیرت هرکس دراین عالم به قدر بینش است
هرکه بیناتر دراین هنگامه حیران بیشتر

صائب‌تبریزی✌️♥️‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌

ادامه... دوستان
  • جواد نوری
  • حضرت یار
  • محمدیاسین *$$*
  • امیر قاسمی
2 هواداران