یاسر ....

(yaser10044@)

یاسر ....

5 روز پیش و 8 ساعت قبل [محفل خوبان]

بعد از ازدواج؛
‏هیچ بیشعوری "فهیم" نمیشه
‏هیچ سرکشی "عاقل" نمیشه
‏هیچ وحشی "رام" نمیشه
‏هیچ معتادی "ترک" نمیکنه
‏هیچ افسرده ای به "وجد" نمیاد

‏پس مردم رو اسیر مریضیامون نکنیم!????

ادامه... دوستان
  • جواد نوری
  • حضرت یار
  • محمدیاسین *$$*
  • امیر قاسمی
2 هواداران