محمدیاسین *$$*

(yas313@)

محمدیاسین *$$*

11 ساعت پیش و 41 دقیقه قبل [لبخندعشق]
 • به سلامتیه مادرم
بی منت بزرگم کرد
بی منت مهربونیاشو خرجم کرد
بی منت عمرشو به پام ریخت
بی منت خوا
 • به سلامتیه مادرم
  بی منت بزرگم کرد
  بی منت مهربونیاشو خرجم کرد
  بی منت عمرشو به پام ریخت
  بی منت خوابشو زد تا من راحت بخوابم
  بی منت غذا درست کرد جلوم گذاشت
  بی منت لباسامو شست
  بی منت قربون صدقم رفت
  بی منت آرزوهاشو باهام تقسیم کرد
  بی منت لباسامو اتو کرد
  بی منت به حرفام گوش داد
  بی منت بهترینارو برام خواست
  بی منت بوسم کرد
  بی منت جوونیشو به پام ریخت
  بی منت عاشقانه ترین لحظاتشو برام گذاشت
  بی منت دوسم داره

  محمدیاسین *$$*

  11 ساعت پیش و 44 دقیقه قبل [لبخندعشق]
 • ‌‌
علاقه مَـن بهِ طُ بے سابِقه تَرين 
عَـلاقه دُنياس ~•~
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌
 • ‌‌
  علاقه مَـن بهِ طُ بے سابِقه تَرين
  عَـلاقه دُنياس ~•~
  ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌

  ادامه... دوستان
  • Asra Manswr
  • ... ....
  • طراوت بهرامی
  • امین*لبخندعشق* ....
  55 هواداران
  بازدیدکنندگان