• کلمه با ترکیب عدد بگبد

  4659 پاسخ آغازکننده 🏅🏅🏅🏅🏅

  یک کلمه بگید که یک عدد داخلش باشه،
  مثل =۳پیدار
  تکرار قبلی ها هم نباشه لطفا
  (salaam)


هر طایفه ای به من گمانی دارد من زان خودم چنان که هستم،هستم.. گروه: «احــسـاོســِ مـــ ‍ن»


ما دهه هشتادیا گودزیلا نیستیم به خدا، سوژه شماییمو جیکمونم درنمیاد. گروه: «ماشین لوکس»


:(

 • Pinar J 1177 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 12 ماه پیش

  Pinar J : ۸گ ، ۸رود ، ۵اب ، ۴ده ،

  ۴راه ، ۴طاق ،۳راهی ، ۲شواری ، ۲شنام ، مارا۲نا ، ۴۰تیکه ، سو۳۰س ، ۳۰نا ،۳۰ما ،۳۰مان ، ۳۰امک ، ۳۰ستان و بلوچستان ، ۳۰نوزیت ،۳۰روس ، ۷اد ، ۸اد ، ۳۰زده ، ۳ کانس ، ۳که ، ۳رکه ،


Rozhin.a


تعارف که ندارم؛ جواب های، هویِ!


تعارف که ندارم؛ جواب های، هویِ!


تعارف که ندارم؛ جواب های، هویِ!


A frog in a well does not know the great ocean


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....

 • elahe R 278 پاسخ 🏅 12 ماه پیش

  30ما
  30نا
  حدی3
  3پیده
  اح3ان
  3جاد
  30روان
  30یر
  3ارا
  30روس
  30مین
  4پایه
  6تاییا خخخخ
  10کده
  4راه
  1تا
  دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه
  ????


مردفراموش‌شده


مردفراموش‌شده

 • elahe R 278 پاسخ 🏅 12 ماه پیش

  . مَمَدَک . : بلاخره‌استوره‌ها‌همینن‌دیگه‌خخخخ

  رسیدید یکم خودتونا تحویل بگیرید
  مواظب سقفم باشید نیاد پایین خخخ


مردفراموش‌شده


فاصله دلیلی برای دور بودن قلب ها نیست....! ♡

 • علی (بابک ) احمدی 82 پاسخ رهگذر 12 ماه پیش

  درود بیکران . کار جالبی است و حقیر چند سال قبل یک پکیج جامع در این باب تهیه کردم به ترتیب اعداد چند نمونه از اعداد یک تا چهار تقدیم شما
  یکان (1 کان) _ یگان (1 گان)_یگانه (1 گانه)_یک رنگ (1 رنگ)
  یک دل (1 دل)_ یکپارچه (1 پارچه)_یکنواخت ( 1 نواخت)
  یک صدا (1 صدا)_یکشنبه (1 شنبه)_یک ماهه(1ماهه)
  و تمامی واژگان از این دست که ذکرش نیاز نیست
  (یک جور_یک روز_یک شب_یک دست ....و...)
  **********************************************************
  دوچرخه (2 چرخه)_دکتر(2 کتر)_دشمن (2 شمن)_دوباره(2باره)
  دچار (2 چار)_دختر (2 ختر)_دوران ( 2ران)_دشوار (2 شوار)
  دولت(2 لت)_دخانیات (2 خانیات)_دُلمه ( 2 لمه)- دُنبه (2 نبه)
  دو راهی(2 راهی)_دُرنا (2 رنا)_دُرسا (2 رسا)_دنبال (2 نبال)
  دُعا (2 عا)_دُر (2 ر)_دوشنبه (2 شنبه)
  ************************************************
  سرویس (3 رویس)_ستایش (3 تایش)_سپاس (3 پاس)_سرشت(3رشت)
  سرکه ( 3رکه)_سِمِج (3 مج)_سه راهی (3 راهی)_سنجد(3 نجد)
  سه شنبه(3 شنبه)
  ******************************************
  چهارپا ( 4پا)_چهارپایه (4پایه)_چهاردیواری(4 دیواری)چهارراه(4راه)
  چهارشنبه (4 شنبه)_چهارچنگولی(4چنگولی)_آچار(آ 4 )
  *************************************************************


عشق دردی ست که درمان جراحت باشد . بابک حادثه

 • امیرعلی فردین 4659 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 12 ماه پیش

  علی (بابک ) احمدی : درود بیکران . کار جالبی است و حقیر چند سال قبل یک پکیج جامع در این باب تهیه کردم به ترتیب اعداد چند نمونه از اعداد یک تا چهار تقدیم شما یکان (1 کان) _ یگان (1 گان)_یگانه (1 گانه)_یک رنگ (1 رنگ) یک دل (1 دل)_ یکپارچه (1 پارچه)_یکنواخت ( 1 نواخت) یک صدا (1 صدا)_یکشنبه (1 شنبه)_یک ماهه(1ماهه) و تمامی واژگان از این دست که ذکرش نیاز نیست (یک جور_یک روز_یک شب_یک دست ....و...) ********************************************************** دوچرخه (2 چرخه)_دکتر(2 کتر)_دشمن (2 شمن)_دوباره(2باره) دچار (2 چار)_دختر (2 ختر)_دوران ( 2ران)_دشوار (2 شوار) دولت(2 لت)_دخانیات (2 خانیات)_دُلمه ( 2 لمه)- دُنبه (2 نبه) دو راهی(2 راهی)_دُرنا (2 رنا)_دُرسا (2 رسا)_دنبال (2 نبال) دُعا (2 عا)_دُر (2 ر)_دوشنبه (2 شنبه) ************************************************ سرویس (3 رویس)_ستایش (3 تایش)_سپاس (3 پاس)_سرشت(3رشت) سرکه ( 3رکه)_سِمِج (3 مج)_سه راهی (3 راهی)_سنجد(3 نجد) سه شنبه(3 شنبه) ****************************************** چهارپا ( 4پا)_چهارپایه (4پایه)_چهاردیواری(4 دیواری)چهارراه(4راه) چهارشنبه (4 شنبه)_چهارچنگولی(4چنگولی)_آچار(آ 4 ) *************************************************************

  مر۳۰ خیلی عالی وکامل بود

 • امیرعلی فردین 4659 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 12 ماه پیش

  elahe R : 30ما 30نا حدی3 3پیده اح3ان 3جاد 30روان 30یر 3ارا 30روس 30مین 4پایه 6تاییا خخخخ 10کده 4راه 1تا دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه ????

  مر۳۰به تو۲ختر باهوش

  ۶تاییا خوب اومدی خخخخ