امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


اگر چیزهایی بخوانید که با آن موافقید؛ هرگز چیزی یاد نخواهید گرفت..


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


خوب باش برای کل این د ن ی ا


هر که بی ما خوش است، در خوشی اش برکت


Make love not War :)


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


Make love not War :)


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


بسم الله الرحمن الرحیم


Hürr


بسم الله الرحمن الرحیم


Hürr


Hürr

 • مهدی بیخیال 1264 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 سال و 3 ماه قبل

  Victoria ... : همیشه حق با خانوماس اسمایی ک گفتی خوبه شوخی کردم

  دقیقا حق همیشه با حانم است! میدونم شوخی کردی وگرنه حسابت با کرم الکاتبین بود خخخ اسم دخترم همین بچه های اینجا خیلی اسمای قشنگی دارند آرزو هیوا بهار مریم و خیلی های دیگه


بسم الله الرحمن الرحیم


هر که بی ما خوش است، در خوشی اش برکت


تعارف که ندارم؛ جواب های، هویِ!

 • ♡ꫝⅈꪜꪖ 76 1290 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 سال و 3 ماه قبل

  دوست نداشتم اسمم عوض میشد اما واس دختر آیندم انتخابش کردم که فهمیدم ثبت احوال نمیذاره ..هانیل...یعنی جمال خداوند و اسم فرشته آبی پوش هست که از خانم ها مراقبت میکنه ...


zoro


اگر چیزهایی بخوانید که با آن موافقید؛ هرگز چیزی یاد نخواهید گرفت..


بسم الله الرحمن الرحیم

 • خزان خانوم 1467 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 سال و 3 ماه قبل

  من عشق خزانم ولی خانواده نمیذارن عوض کنم زهرا و نرجس هم دوس دارم.فاطمه و زهرا هم خوشم میاد ولی دوس دارم اسم خودم خزان باشه


خزان عاشقهر که بی ما خوش است، در خوشی اش برکت


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون