• جواب کوتاه

    271 پاسخ آغازکننده 🏅

    اگر می‌توانستید یه اخلاق بدتون پاک کنید اون چی بود؟


بسم الله الرحمن الرحیم


♡¡
قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند بس خجالت که ازین حاصل اوقات بریم


Hürr


Hürr


هرکه میگرداند روی ازما ممنونیم ما...


هر که بی ما خوش است، در خوشی اش برکت


خزان عاشق

  • ali vtnprs 375 پاسخ 🏅🏅 1 سال و 3 ماه قبل

    دلیل خوبو بده هر اخلاقی ادمای درستو اشتباهین با هر کی خوبی دنبا ل دلیلش باش یا با هر کی بدی / هیچکدوم از ما ذاتا بد یا خوش اخلاق نیس تیم/

هرکه میگرداند روی ازما ممنونیم ما...


zoro


تو که فاتح شهرقلبمی گروه: «حوری خوشگله»


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....


مردفراموش‌شده