• محمد علی 3 روز پیش و 7 ساعت قبل

    انیشتن هم گفته بود من همه چیو تو دنیا فهمیدم غیر از مالیات بر در آمد

  • Maryam Samadian 3 روز پیش و 7 ساعت قبل

    پول زوره باید بدی حتما با توجه به درآمدت نسبت به اون کسب و کاری که داری


لبخندت برقرار ... محفلت گرم ... شادیت همیشگی ♥️ گروه: «محفل هم میهنان♥️»