بر سر آنم که گر ز دست براید دست به کاری زنم که غصه سر آید


"اعتماد" مثل روح میمونه ، اگه از یه بدن خارج بشه دیگه برنمیگرده!


"اعتماد" مثل روح میمونه ، اگه از یه بدن خارج بشه دیگه برنمیگرده!


"اعتماد" مثل روح میمونه ، اگه از یه بدن خارج بشه دیگه برنمیگرده!


بر سر آنم که گر ز دست براید دست به کاری زنم که غصه سر آید


تو که فاتح شهرقلبمی


"اعتماد" مثل روح میمونه ، اگه از یه بدن خارج بشه دیگه برنمیگرده!


تو که فاتح شهرقلبمی


"اعتماد" مثل روح میمونه ، اگه از یه بدن خارج بشه دیگه برنمیگرده!


 • Behnam Solid 2 هفته پیش

  سیاوش Live : جوانم و جویای نام عکس پروفم خودمم

  عکس‌پروفایل‌تون مهدی احمدوند هست!!!!! خواننده هم هستن همه میدونن!!!! :)

 • سیاوش Live 2 هفته پیش

  Behnam Solid : عکس‌پروفایل‌تون مهدی احمدوند هست!!!!! خواننده هم هستن همه میدونن!!!! :)

  اون مشابه منه عسلم (dd) همه اشتباه میکنن


تو که فاتح شهرقلبمی

 • Behnam Solid 2 هفته پیش

  سیاوش Live : اون مشابه منه عسلم (dd) همه اشتباه میکنن

  بله بله جالبه مشابه همین عکس که قرار دادید هم توی نت با اسمشون موجود هست :)


تو که فاتح شهرقلبمی


"اعتماد" مثل روح میمونه ، اگه از یه بدن خارج بشه دیگه برنمیگرده!

 • ✨Şξτάરҽ ✨ 2 هفته پیش

  Behnam Solid : بله بله جالبه مشابه همین عکس که قرار دادید هم توی نت با اسمشون موجود هست :)

  منم دیدم چندین عکس هم با همین استایل ازشون هست


"اعتماد" مثل روح میمونه ، اگه از یه بدن خارج بشه دیگه برنمیگرده!