اگر تنهاترین تنها شوم،باز هم خدا هست...


لبخندت برقرار ... محفلت گرم ... شادیت همیشگی ♥️ گروه: «محفل هم میهنان♥️»


مــآ بهـ تکرآر خطآ استادیمـ!(:


مــآ بهـ تکرآر خطآ استادیمـ!(:


مــآ بهـ تکرآر خطآ استادیمـ!(:


اگر تنهاترین تنها شوم،باز هم خدا هست...


درد می‌کند، مغزم درد می‌کند! چقدر در ذهنم حرف زده ام!

 • خزان خانوم 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  کاش دغدغم این بود که میخایم با عشق جان چای بخوریم توش لیمو بریزم یا گل ؟ یا تو لیوان باشه با فنجون


خزان عاشق


مــآ بهـ تکرآر خطآ استادیمـ!(:


مــآ بهـ تکرآر خطآ استادیمـ!(:


مــآ بهـ تکرآر خطآ استادیمـ!(:


مــآ بهـ تکرآر خطآ استادیمـ!(:


مــآ بهـ تکرآر خطآ استادیمـ!(:


مــآ بهـ تکرآر خطآ استادیمـ!(:

 • mhmd mm 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  کاش الان دغدغم این بود که المان مهاجرت کنم یا ایتالیا

 • ♥️Nαƒαѕ♥️ _ 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  ♡ꫝⅈꪜꪖ 76 : ممنونم حیف دیرگفتی:( زدم پاریس:(حالا سری بعدی که خواستم بخوابم حتمااا یادم بیار بارسلون بزنم:))))

  چشوم حتماا((:
  وقتی رفتی سلام منم به گریزمان برسون(:


مــآ بهـ تکرآر خطآ استادیمـ!(:


"اعتماد" مثل روح میمونه ، اگه از یه بدن خارج بشه دیگه برنمیگرده!


zoro

 • tosk_a Ra 2 هفته پیش, 1 روز

  طنز
  با کدوم دوس پسرم کات کنم O_o

  واقعی
  فیلم ارباب حلقه هارو ببینم یا گیم اف ترونز رو ببینم
  ^_^


مــآ بهـ تکرآر خطآ استادیمـ!(: