• ایا شما هم سادیسم دارید؟

  11 پاسخ ✨Şξτάરҽ ✨ (آغازکننده) روانشناسی و مشاوره

  انواع سادیسم: سادیسم پدیده ای است وسیع که به صورت های مختلف ظاهرمی شود:
  1. سادیسم ذهنی: دراین نوع فرد به جای آزار و اذیت مستقیم دیگران، صحنه های اعمال سادیسمی را در ذهن خود مجسم می کند واز آنها لذت می برد.
  2. سادیسم سمبولیک: در این حالت شخص با تحمیل حالات مخرب روانی مانند تحقیر و توهین و پایمال کردن شخصیت دیگران، به رضایت کافی دست می یابد.
  3. سادیسم جسمی: این افراد با آزار بدنی و ایجاد درد ورنج جسمی در دیگران لذت می برند.
  علائم تمایلات سادیسمی:
  1.بازی با عواطف دیگران
  2.میل به استثمار دیگران
  3.میل به محروم ساختن دیگران ودریغ داشتن از آنها. (البته درشرایط معینی این افراد ممکن است خیلی هم دست ودلباز باشند ولی چیزی که مشخص است، خنثی کردن وازبین بردن لذتی است که دیگری ممکن است ازاین دست ودلبازی ببرد.
  4.میل به نکوهش وتحقیر دیگران
  عواملی که باعث بروز تمایلات سادیسمی می شود:
  1- حسادت
  2- احتیاج به کم ارزش کردن دیگران
  3- بدبینی و نارضایتی اززندگی
  4-احساس یأس ودرماندگی.
  5- همچنین اگر شخص نتواند بطور مستقیم ستیزه جویی خود را متوجه دیگران سازد، تحت عنوان پندواندرز، دلسوزی، خیرخواهی، و میل به کمک؛ وغیره سعی در ضربه زنی به دیگران می نماید.
  الگوی غالب در این اختلال به صورت رفتار ستمگرانه، تحقیرآمیز، پرخاشگرانه نسبت به دیگران است. علاقه به آزار رساندن جسمی وروانی دیگران به گونه ای است که موجب لذت وآرامش درفرد می شود (نه برای دستیابی به مقاصددیگر). البته این اختلال باکودک آزاری توسط والدین رابطه ای هم دارد.
  همچنین بروزمکرر چهار مورد از موارد زیر در دوره نوجوانی یا ابتدای بزرگسالی در تشخیص این اختلال ضروری است:
  1.خشونت بی رحمانه بدنی به منظور تسلط بر یک رابطه ( نه صرفاً به خاطر رسیدن به اهداف دور از روابط بین فردی مانند کتک زدن کسی برای دزدی از او).
  2.تحقیر یا پست کردن کسی درحضور دیگران
  3.تأدیب یا تنبیه خشونت بار نامعمول کسی که زیر فرمان اوست(مانند کودک، دانش آموز، زندانی، بیمار)
  4.لذت یا تفریح از آزار فیزیکی یاروانی دیگران
  5.اجبار دیگران به انجام آنچه فرد می خواهد با تهدید و ترساندن جدی آنها
  6.ایجاد محدودیتهای شدید درآزادیهای فردی کسانی که باآنها رابطه نزدیکی دارند(مانند عدم اجازه به همسر برای بیرون رفتن ازمنزل برای آزار دادن شکنجه و یا تحقیر وی ، یا عدم اجازه به فرزندان نوجوان برای شرکت درفعالیتهای اجتماعی بدون هیچ دلیل موجه)
  7.شیفتگی به خشونت، صدمه رساندن، یا شکنجه دادن و نیز مجذوب ومسحور ورزشهای رزمی بودن


"اعتماد" مثل روح میمونه ، اگه از یه بدن خارج بشه دیگه برنمیگرده!


absolute-من قاتله منجی در آینه ام."اعتماد" مثل روح میمونه ، اگه از یه بدن خارج بشه دیگه برنمیگرده!


"اعتماد" مثل روح میمونه ، اگه از یه بدن خارج بشه دیگه برنمیگرده!


"اعتماد" مثل روح میمونه ، اگه از یه بدن خارج بشه دیگه برنمیگرده!


لبخندت برقرار ... محفلت گرم ... شادیت همیشگی ♥️ گروه: «محفل هم میهنان♥️»