لبخندت برقرار ... محفلت گرم ... شادیت همیشگی ♥️ گروه: «محفل هم میهنان♥️»


"اعتماد" مثل روح میمونه ، اگه از یه بدن خارج بشه دیگه برنمیگرده!


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....

 • ✨Şξτάરҽ ✨ 3 هفته پیش, 1 روز

  سحر راد : تازه صبحانه خوردم ..تو فکرشم شاید اش ترخینه درست کنم

  اتفاقا این سوالو پرسیدم تا از بلاتکلیفی دربیام یه ناهار درست کنم .. که کسی ج نداد . هنوزم چیزی درست نکردم . ترخینه همونیه که شبیه کرفسه؟؟؟


"اعتماد" مثل روح میمونه ، اگه از یه بدن خارج بشه دیگه برنمیگرده!

 • سحر راد 3 هفته پیش, 1 روز

  ✨Şξτάરҽ ✨ : اتفاقا این سوالو پرسیدم تا از بلاتکلیفی دربیام یه ناهار درست کنم .. که کسی ج نداد . هنوزم چیزی درست نکردم . ترخینه همونیه که شبیه کرفسه؟؟؟

  نه ی آش محلی با بلغور گندم


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....


اگر تنهاترین تنها شوم،باز هم خدا هست...


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....


"اعتماد" مثل روح میمونه ، اگه از یه بدن خارج بشه دیگه برنمیگرده!


"اعتماد" مثل روح میمونه ، اگه از یه بدن خارج بشه دیگه برنمیگرده!

 • محمد علی 3 هفته پیش, 1 روز

  خب منم باس برم شیوید باقالی پلو بخورم. متنفرم ازش. اوووع ولی ناچارم تحمل کنم. ازش بدم میاد ولی خوشمزه س.


بر سر آنم که گر ز دست براید دست به کاری زنم که غصه سر آید


‏محبوب من، فراقت میگاد. گروه: «Dirty guys»

 • ... سوگل ... 3 هفته پیش, 1 روز

  محمد علی : خب منم باس برم شیوید باقالی پلو بخورم. متنفرم ازش. اوووع ولی ناچارم تحمل کنم. ازش بدم میاد ولی خوشمزه س.

  نوش جان


بر سر آنم که گر ز دست براید دست به کاری زنم که غصه سر آید


بر سر آنم که گر ز دست براید دست به کاری زنم که غصه سر آید


‏محبوب من، فراقت میگاد. گروه: «Dirty guys»


بر سر آنم که گر ز دست براید دست به کاری زنم که غصه سر آید


بر سر آنم که گر ز دست براید دست به کاری زنم که غصه سر آید


بر سر آنم که گر ز دست براید دست به کاری زنم که غصه سر آید


بر سر آنم که گر ز دست براید دست به کاری زنم که غصه سر آیداگر تنهاترین تنها شوم،باز هم خدا هست...


اگر تنهاترین تنها شوم،باز هم خدا هست...


***```~~~AgNeSsA***``~~~

 • حسین رضایی 2 هفته پیش و 5 روز قبل

  سوسیس خوردم شام هم همینطور فردا ظهر هم همینطور ی مجرد خسته ی خسته ک نای آشپزی نداره


تو که فاتح شهرقلبمی


تو که فاتح شهرقلبمی

 • EveLina MN 1 هفته و 5 روز قبل

  من دلمه سبزیجات و دلمه گوجه فرنگی و دلمه پیاز درست کردم.


***```~~~AgNeSsA***``~~~