• اولین زنی که بچه دار شد

  1966 پاسخ آغازکننده 🏅🏅🏅🏅🏅

  سلام یه سوالی ذهنم رو مشغول کرده
  به نظرتون اولین زنی که باردار شد میدونست اونی که شکمش رو قلمبه کرده چیه؟میدونست داره مادر میشه؟


sahereh

 • M H 3127 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  بظرم میدونست این جز غرایز مادرانس فقط اولین نفر نمیدونست دردش چطوریه یا خیلی از چیزای دیگه که تجربی بدست امده ان


A frog in a well does not know the great ocean


گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست!


HASBI ALLAH


هر که بی ما خوش است، در خوشی اش برکت


sahereh

 • خنثی :/ 1966 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  سین • : ننه هابیل قابیو میگی ؟ _نمیدونم جالب بود

  اره فک کن فک کرده باشه مریضه بعد یهو بپره رو شکمش که بره تو و بنگ بچه بترکه


sahereh


sahereh


″FAMILY , DUTY , HONOR″ گروه: «نابهنگام»

 • شبگرد ♪ 1608 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  خنثی :/ : شایدم فکر میکرده زیادی لوبیا خورده

  هاها D: ولی جدا از شوخی، آدم و حوا بعد از اینکه اومدن رو زمین، جبرئیل مدام باشون در ارتباط بوده و هرچی لازم بوده رو بهشون میگفته.
  سوال مهمتر اینه چطوری کارای خاک بر سری یاد گرفتن. اونم جبرئیل یادشون داد؟


هر که بی ما خوش است، در خوشی اش برکت

 • M H 3127 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  شبگرد ♪ : هاها D: ولی جدا از شوخی، آدم و حوا بعد از اینکه اومدن رو زمین، جبرئیل مدام باشون در ارتباط بوده و هرچی لازم بوده رو بهشون میگفته. سوال مهمتر اینه چطوری کارای خاک بر سری یاد گرفتن. اونم جبرئیل یادشون داد؟

  جواب جمله اخرت همونطور که بقیه بلدن از غریزه پیروی کردن !!!

  ادم و حوا را اولیا در نظر بگیریم ؟ نئاندرتال ها انسانهای اولیه ان!!


A frog in a well does not know the great ocean

 • Aban - 1015 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  شبگرد ♪ : هاها D: ولی جدا از شوخی، آدم و حوا بعد از اینکه اومدن رو زمین، جبرئیل مدام باشون در ارتباط بوده و هرچی لازم بوده رو بهشون میگفته. سوال مهمتر اینه چطوری کارای خاک بر سری یاد گرفتن. اونم جبرئیل یادشون داد؟

  _سوال مهمتر>>>>>

 • خنثی :/ 1966 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  شبگرد ♪ : هاها D: ولی جدا از شوخی، آدم و حوا بعد از اینکه اومدن رو زمین، جبرئیل مدام باشون در ارتباط بوده و هرچی لازم بوده رو بهشون میگفته. سوال مهمتر اینه چطوری کارای خاک بر سری یاد گرفتن. اونم جبرئیل یادشون داد؟

  پس نظریه عوض شد هر موقع دو تا مومن زن و مرد تنها بودن نفر سوم جبرئیله


sahereh


گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست!