• میدونستی..؟

  1219 پاسخ آغازکننده 🏅🏅🏅🏅🏅

  میدونستی که دقیقا تو همین لحظه شما تو پیرترین لحظه زندگیتون هستید؟


Make love not War :)


گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست!


Make love not War :)خزان عاشق


Make love not War :)


Make love not War :)


خزان عاشق


Make love not War :)


A frog in a well does not know the great ocean


Make love not War :)


Make love not War :)


A frog in a well does not know the great ocean


Make love not War :)


آغازی نیست پایانی نیست آنچه هست شور بی انتهای زندگیست.Make love not War :)

 • نهنگـ لنگـ 414 پاسخ 🏅🏅 1 هفته و 4 روز قبل

  《 ℳehdi❥》 : این مقیاس قدیمیه سید الان طبق محاسبات جدید 5 یا 6 برابر بزرگتره دنیا ما ی ثانیه ام نمیشیم

  هولي شت يادم نبود تو عاشق فيزيكي شيخ - اين چيزارو ميدوني
  باختمMake love not War :)


A frog in a well does not know the great oceanMake love not War :)


Make love not War :)Make love not War :)Make love not War :)


A frog in a well does not know the great ocean


Make love not War :)


A frog in a well does not know the great ocean


Make love not War :)


Make love not War :)


Make love not War :)


A frog in a well does not know the great ocean


Make love not War :)


A frog in a well does not know the great ocean


Make love not War :)


A frog in a well does not know the great ocean


Make love not War :)


Make love not War :)