• شکست روسیه از اوکراین

  2942 پاسخ آغازکننده 🏅🏅🏅🏅🏅

  اگر روسیه از اکراین شکست بخورد آیا جشن میگیرید ؟

 • داود محمدیها 2942 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  همه میدونن که شکست روسیه یعنی پایان دیکتاتوریهای دنیا از کره شمالی تا بقیه . آیا بر خلاف مسئولین ، مردم ایران جشن خواهند گرفت ؟؟؟

 • داود محمدیها 2942 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  amir Salimi : چراباید جشن بگیریم؟ شکست روسیه هم پایان دیکتاتوری نیست چرا که دیکتاتور کشور دیگریست؟

  چون یک تجاوز گر شکست میخورد .
  چون همه کشورهای دیکتاتوری با حمایت روسیه شاخ و شونه میکشند . وقتی ریشه آنها که روسیه است خشک شود لاجرم شاخ و برگش هم خشک میشود . اگر عربستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس با وجود دیکتاتوری هنوز مورد حمایت غرب است به خاطر ایران است وگر نه مثل مصر و لیبی و تونس و .... جمهوری میشدند

 • amir Salimi 27 پاسخ رهگذر 1 هفته و 6 روز قبل

  داود محمدیها : چون یک تجاوز گر شکست میخورد . چون همه کشورهای دیکتاتوری با حمایت روسیه شاخ و شونه میکشند . وقتی ریشه آنها که روسیه است خشک شود لاجرم شاخ و برگش هم خشک میشود . اگر عربستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس با وجود دیکتاتوری هنوز مورد حمایت غرب است به خاطر ایران است وگر نه مثل مصر و لیبی و تونس و .... جمهوری میشدند

  بله همیشه متجاوز شکست خورده.
  اما ریشه دیکتاتوری درروسیه نیست

 • داود محمدیها 2942 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  amir Salimi : بله همیشه متجاوز شکست خورده. اما ریشه دیکتاتوری درروسیه نیست

  ولی تحت الحمایه روسیه هستند . اگر روسیه شکست بخورد دیگه کره شمالی موشکی ندارد که بفروشد به ایران تا با پول بیت المال که باید سرمایه گذاری و اشتغال و رونق اقتصادی و زیر ساختهای کشور خرج شود . خریداری شود و بدهند به لبنان و حماس و یمن و ...

 • amir Salimi 27 پاسخ رهگذر 1 هفته و 6 روز قبل

  داود محمدیها : ولی تحت الحمایه روسیه هستند . اگر روسیه شکست بخورد دیگه کره شمالی موشکی ندارد که بفروشد به ایران تا با پول بیت المال که باید سرمایه گذاری و اشتغال و رونق اقتصادی و زیر ساختهای کشور خرج شود . خریداری شود و بدهند به لبنان و حماس و یمن و ...

  اها..من فکر میکردم آمریکا دیکتاتوره

 • داود محمدیها 2942 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  amir Salimi : اها..من فکر میکردم آمریکا دیکتاتوره

  اگر امریکا دیکتاتور بود که ترامپ با آنهمه موقعیت مالی و سیاسی بالا از رای مردم شکست نمیخورد. کشوری که بالاترین مقامش هر 4 سال توسط مردم انتخاب میشود دیکتاتور نیست . روسیه دیکتاتور است که پوتین مدتی با مدودوف موش گربه بازی میکردند و حاکمبودند و الان دیگه شده مادام العمری .

 • داود محمدیها 2942 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  لیلی ... : برام جشن تولد نمیگیرن (khandeh) اونوقت توقع دارید کسی از شکست روسیه باید جشن بگیره (soal)

  فکر میکنم با شکست روسیه مردم ایران از همه کشورهای دیگر بیشتر سود میبرند و به خیابانها آمده و چشن خواهند گرفت .

 • amir Salimi 27 پاسخ رهگذر 1 هفته و 6 روز قبل

  داود محمدیها : اگر امریکا دیکتاتور بود که ترامپ با آنهمه موقعیت مالی و سیاسی بالا از رای مردم شکست نمیخورد. کشوری که بالاترین مقامش هر 4 سال توسط مردم انتخاب میشود دیکتاتور نیست . روسیه دیکتاتور است که پوتین مدتی با مدودوف موش گربه بازی میکردند و حاکمبودند و الان دیگه شده مادام العمری .

  دیکتاتور به شخص نیست به سیستم هست ..سیستم آمریکا دیکتاتوری هست وچهارسال یکبار شخصی به عنوان سردمدار این سیستم انتخاب میشه..شخص پوتین انقلابی درروسیه ایجاد کرد وباانتخابش روسیه رو ازرکود به یکی ازقدرتهای جهانی تبدیل کرد

 • داود محمدیها 2942 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  amir Salimi : دیکتاتور به شخص نیست به سیستم هست ..سیستم آمریکا دیکتاتوری هست وچهارسال یکبار شخصی به عنوان سردمدار این سیستم انتخاب میشه..شخص پوتین انقلابی درروسیه ایجاد کرد وباانتخابش روسیه رو ازرکود به یکی ازقدرتهای جهانی تبدیل کرد

  وقتی کسی میدونه هر 4 سال باید عوض بشه دیگه برای حفظ خودش مملکت و ثروت ومردمش را سپر مقام و منصب خود نمیکند . امریکا شاید سیستم قوی داشته باشد ولی شخص حاکمنیست . روسیه هم قبل از تبانی پوتین با مددوف جمهوری بود ولی وقتی پوتین مقام پرست به ریاست رسید با مدودوف تبانی کردند و الان هم که دیگه تا آخر عمرش حاکم روسیه است . شاید مامور از بین بردن روسیه باشد چون هیچ ابلهی به این آسونی به کشوری مثل اوکراین حمله نمیکرد

 • شهرام نادری 937 پاسخ 🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  داود محمدیها : اگر امریکا دیکتاتور بود که ترامپ با آنهمه موقعیت مالی و سیاسی بالا از رای مردم شکست نمیخورد. کشوری که بالاترین مقامش هر 4 سال توسط مردم انتخاب میشود دیکتاتور نیست . روسیه دیکتاتور است که پوتین مدتی با مدودوف موش گربه بازی میکردند و حاکمبودند و الان دیگه شده مادام العمری .

  استدلال های قشنگی داری و پر ازمنطق. امریکا مهد دموکراسیه ولی بعضی ساده لوحان حالیشون نیس.

 • amir Salimi 27 پاسخ رهگذر 1 هفته و 6 روز قبل

  داود محمدیها : وقتی کسی میدونه هر 4 سال باید عوض بشه دیگه برای حفظ خودش مملکت و ثروت ومردمش را سپر مقام و منصب خود نمیکند . امریکا شاید سیستم قوی داشته باشد ولی شخص حاکمنیست . روسیه هم قبل از تبانی پوتین با مددوف جمهوری بود ولی وقتی پوتین مقام پرست به ریاست رسید با مدودوف تبانی کردند و الان هم که دیگه تا آخر عمرش حاکم روسیه است . شاید مامور از بین بردن روسیه باشد چون هیچ ابلهی به این آسونی به کشوری مثل اوکراین حمله نمیکرد

  جالبه آمریکا به کلی کشور حمله کرده ودیکتاتور نیست ولی روسیه تنها با حمله به اوکراین دیکتاتوره. حتی نیاز به تحلیل نیست یک شخص عادی هم میتونه ببینه کدام کشورها جنگ ستیز ومدام درحال حمله به کشور های دیگه هستند. البته اگر بخواهد بفمد

 • شهرام نادری 937 پاسخ 🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  amir Salimi : جالبه آمریکا به کلی کشور حمله کرده ودیکتاتور نیست ولی روسیه تنها با حمله به اوکراین دیکتاتوره. حتی نیاز به تحلیل نیست یک شخص عادی هم میتونه ببینه کدام کشورها جنگ ستیز ومدام درحال حمله به کشور های دیگه هستند. البته اگر بخواهد بفمد

  ب گرجستان .چچن کریمه ایران حمله کرده.حملات امریکا با مجوز و یک حمله گروهی بوده با مشارکت کشورها.پس حرفت نادرسته.

 • amir Salimi 27 پاسخ رهگذر 1 هفته و 6 روز قبل

  شهرام نادری : ب گرجستان .چچن کریمه ایران حمله کرده.حملات امریکا با مجوز و یک حمله گروهی بوده با مشارکت کشورها.پس حرفت نادرسته.

  براکسی که نمیخاد بفهمه توضیح هم بی فایده
  موفق باشی دوست عزیز

 • شهرام نادری 937 پاسخ 🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  amir Salimi : براکسی که نمیخاد بفهمه توضیح هم بی فایده موفق باشی دوست عزیز

  مرد ناحسابی شما از ی کشور متجاوز حمایت میکنی طلبکارم هستی؟عراق حمله کرد همین روسیه ازش حمایت کرد اونوقت تو متصل ب دم مسکو شدی؟خجالت بکش پسره تاریخ ندان .کل دنیا نمیفهمند فقط مسکو بازان میفهمند؟استدلاتو بزار تو کوزه آبشو بخور.

 • داود محمدیها 2942 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  amir Salimi : جالبه آمریکا به کلی کشور حمله کرده ودیکتاتور نیست ولی روسیه تنها با حمله به اوکراین دیکتاتوره. حتی نیاز به تحلیل نیست یک شخص عادی هم میتونه ببینه کدام کشورها جنگ ستیز ومدام درحال حمله به کشور های دیگه هستند. البته اگر بخواهد بفمد

  بهنظرت اگر امریکا حمله نمیکرد به عراق کسی جرات برداشتن صدام را داشت ؟؟؟؟ امریکا منفعتش در جمهوری کردن کشورها و ایجاد دهکده جهانی است و برای پیشرفت بشر لازم است چون دیکتاتورها مانع آزادی مردمشان و ضد حقوق بشر هستند . . روسیه برای کشور گشایی به اکراین حمله کرده است

 • داود محمدیها 2942 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  amir Salimi : براکسی که نمیخاد بفهمه توضیح هم بی فایده موفق باشی دوست عزیز

  خوب شما هم نظراتو استدلالهایت را بفرما بلاخره خواننده های فهیمی هستند که تشخیص میدهند درست یا غلط بودننظراتمونو

 • amir Salimi 27 پاسخ رهگذر 1 هفته و 6 روز قبل

  شهرام نادری : مرد ناحسابی شما از ی کشور متجاوز حمایت میکنی طلبکارم هستی؟عراق حمله کرد همین روسیه ازش حمایت کرد اونوقت تو متصل ب دم مسکو شدی؟خجالت بکش پسره تاریخ ندان .کل دنیا نمیفهمند فقط مسکو بازان میفهمند؟استدلاتو بزار تو کوزه آبشو بخور.

  موفق باشی مرد حسابی

 • amir Salimi 27 پاسخ رهگذر 1 هفته و 6 روز قبل

  داود محمدیها : بهنظرت اگر امریکا حمله نمیکرد به عراق کسی جرات برداشتن صدام را داشت ؟؟؟؟ امریکا منفعتش در جمهوری کردن کشورها و ایجاد دهکده جهانی است و برای پیشرفت بشر لازم است چون دیکتاتورها مانع آزادی مردمشان و ضد حقوق بشر هستند . . روسیه برای کشور گشایی به اکراین حمله کرده است

  بااین جمله کاملا مطمئن شدم که توضیح بی فایدست

 • amir Salimi 27 پاسخ رهگذر 1 هفته و 6 روز قبل

  داود محمدیها : خوب شما هم نظراتو استدلالهایت را بفرما بلاخره خواننده های فهیمی هستند که تشخیص میدهند درست یا غلط بودننظراتمونو

  نیازی به نظر من نیست کسی تاالان وضع جهان رودیده ونفهمیده دیگه
  بانظرات من وشما هم نخواهد فهمید

 • داود محمدیها 2942 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  amir Salimi : بااین جمله کاملا مطمئن شدم که توضیح بی فایدست

  کدوم جمله ؟؟ اینکه اگر امریکا نبود کسی جرات برداشتن قذافی و صدام و ...نداشت ؟؟ اگر همین روسیه نبود الانمردمسوریه هم از شر اسد خلاص شده بودند . امریکا فهمید تا روسیه است دیکتاتورها را نمیشه از بین برد . لذا با حمله روسیه به اکراین فرصتی بدست آمد تا روسیه را از بین ببرد تا دیکتاتورها حامی نداشته باشند

 • داود محمدیها 2942 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  amir Salimi : نیازی به نظر من نیست کسی تاالان وضع جهان رودیده ونفهمیده دیگه بانظرات من وشما هم نخواهد فهمید

  اتفاقا مردم ما از کسانی ضربه میخورند که یا ناآگاهند یا مصلحت شخصی را بر حق مردم ترجیح میدهند و این تبادل نظر باعث آگاهی مردممون میشه که با یک اتحاد ملی و عدم مشارکت در مشروعیت دادن به مسئولین ظالم باعث رفراندوم و اصلاح اساسی وضع اسفناک مملکت باشیم

 • amir Salimi 27 پاسخ رهگذر 1 هفته و 6 روز قبل

  داود محمدیها : اتفاقا مردم ما از کسانی ضربه میخورند که یا ناآگاهند یا مصلحت شخصی را بر حق مردم ترجیح میدهند و این تبادل نظر باعث آگاهی مردممون میشه که با یک اتحاد ملی و عدم مشارکت در مشروعیت دادن به مسئولین ظالم باعث رفراندوم و اصلاح اساسی وضع اسفناک مملکت باشیم

  به زودی شاهد اتفاقاتی درجهان خواهیم بود وهمه خواهند فهمید دیکتاتور .ستمگر.ظالم ومظلوم چه کسانی هستند

 • داود محمدیها 2942 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  amir Salimi : به زودی شاهد اتفاقاتی درجهان خواهیم بود وهمه خواهند فهمید دیکتاتور .ستمگر.ظالم ومظلوم چه کسانی هستند

  نیاز به اتفاق جدیدی نیست نتیجه هر حاکمیتی به سادگی نشان میدهد که ظالم کیست . مردم ایران تریلیاردها دلار ثروت ملیشان فروخته شده و صدها هزار از بهترین جوانهایشان رادادند و فرصت 43 سال را از دست دادن و الان در فلاکت روز افزون فقط به زنده موندنشان فکر میکنند نه زندگی کردنشان .آیا کافی نیست که ظالم را بشناسند؟؟؟

 • داود محمدیها 2942 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  Saida ‌‌‌‌‌‌‌ : من اگه تو کشور خودم اوضاع درست بشه جشن میگیرم (khoob)

  اوضاع کشور ما مرتبط با نتیجه این چنگ است . وقتی روسیه شکست بخورد دیگه ایران پولش را نمیدهد به موشک و تحویل لبنان و اسد و یمن و حماس کند بلکه هموان پول را سرمایه گذاری میکند خودرو خوب تولید میکند تا خسارات جاده ای کم شود بیکاری از بین برور و ....

 • مهتاب * 407 پاسخ 🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  قدرتهای بزرگ اعم از قدرتهای دیکتاوری مثل روسیه و قدرتهای طرفدار گلوبالیست در رأس آنها آمریکا جز به منافع خود و بسط گستره ی خود هیچ هدفی ندارند پس کوچک اندیشی است اگر فکر کنیم یکی از آنها در این مبارزه شکست بخورد به نفع کشور ی غیر از خود آنهاست .گلوبالیسم نیز مانند سوسیالیسم هرجا منافعش به خطر افتاد بی هیچ ابائی حتی مردم کره زمین را هزینه خواهد کرد شک نکنید جناب محمدیها مثالی واضح تر از ویروس کرونا !!!!

 • amir Salimi 27 پاسخ رهگذر 1 هفته و 6 روز قبل

  داود محمدیها : نیاز به اتفاق جدیدی نیست نتیجه هر حاکمیتی به سادگی نشان میدهد که ظالم کیست . مردم ایران تریلیاردها دلار ثروت ملیشان فروخته شده و صدها هزار از بهترین جوانهایشان رادادند و فرصت 43 سال را از دست دادن و الان در فلاکت روز افزون فقط به زنده موندنشان فکر میکنند نه زندگی کردنشان .آیا کافی نیست که ظالم را بشناسند؟؟؟

  موفق باشی

 • داود محمدیها 2942 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  مهتاب * : قدرتهای بزرگ اعم از قدرتهای دیکتاوری مثل روسیه و قدرتهای طرفدار گلوبالیست در رأس آنها آمریکا جز به منافع خود و بسط گستره ی خود هیچ هدفی ندارند پس کوچک اندیشی است اگر فکر کنیم یکی از آنها در این مبارزه شکست بخورد به نفع کشور ی غیر از خود آنهاست .گلوبالیسم نیز مانند سوسیالیسم هرجا منافعش به خطر افتاد بی هیچ ابائی حتی مردم کره زمین را هزینه خواهد کرد شک نکنید جناب محمدیها مثالی واضح تر از ویروس کرونا !!!!

  موافقم . ولی با تدبیر باید باعث تنش و تقابل نباشیم خصوصا با طرفداری از کشوری که هدف از جنگ اکراین شکست دادن آن است. آمدن پوتین و توجیه تجاوز روسیه خود یعنی تقابل با کشورهای دیگر . دقیقا مثل تسخیر غیر قانونی لانه جاسوسی به جای بستن قانونی آن

 • داود محمدیها 2942 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  amir Salimi : موفق باشی

  خوشحال میشدم بیشتر از نظراتتون استفاده کنم . فرصت شد باز تبادل نظر کنیم . حالا نمیشهاین اتفاق جدید را بفرمایید ما هم بدونیم؟ نکنه خوشایند مردمنیست ؟؟ خخخخ

 • مهتاب * 407 پاسخ 🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  داود محمدیها : خوشحال میشدم بیشتر از نظراتتون استفاده کنم . فرصت شد باز تبادل نظر کنیم . حالا نمیشهاین اتفاق جدید را بفرمایید ما هم بدونیم؟ نکنه خوشایند مردمنیست ؟؟ خخخخ

  فکر نمی کنم دیگه کسی بتونه جای اون دوستمون اقای کمیلی را برای شما توی بحثها پر کنه dd

 • داود محمدیها 2942 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  مهتاب * : فکر نمی کنم دیگه کسی بتونه جای اون دوستمون اقای کمیلی را برای شما توی بحثها پر کنه dd

  چطور ؟؟؟ باور کنید این بحثها خیلی تاثیر دارد چون بلاخره هرکسی بین خودش و وجدانش قرار میگیره . و اینکه چه جفایی با دفاع از این مسئولین ظالم در حق مردم بدبخت خودش میکنه آرامش نمیگذاره . ترک کردنشان یه جورایی قبول واقعیتهاست که خلاف نظرشان بود

 • مهتاب * 407 پاسخ 🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  داود محمدیها : چطور ؟؟؟ باور کنید این بحثها خیلی تاثیر دارد چون بلاخره هرکسی بین خودش و وجدانش قرار میگیره . و اینکه چه جفایی با دفاع از این مسئولین ظالم در حق مردم بدبخت خودش میکنه آرامش نمیگذاره . ترک کردنشان یه جورایی قبول واقعیتهاست که خلاف نظرشان بود

  بحثها بدرد مجازی می خوره از نظر من

 • داود محمدیها 2942 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  مهتاب * : فکر نمی کنم دیگه کسی بتونه جای اون دوستمون اقای کمیلی را برای شما توی بحثها پر کنه dd

  البته بعید نیست یه نفر با آیدی های مختلف بیاد و نظر بدهد ولی مهم نظرات افراد است

 • amir Salimi 27 پاسخ رهگذر 1 هفته و 6 روز قبل

  داود محمدیها : خوشحال میشدم بیشتر از نظراتتون استفاده کنم . فرصت شد باز تبادل نظر کنیم . حالا نمیشهاین اتفاق جدید را بفرمایید ما هم بدونیم؟ نکنه خوشایند مردمنیست ؟؟ خخخخ

  اتفاق جدیدی نیست هروقت افتاد اگر بینا باشید خواهید دید اگرهم نباشید بازهم خواهید. خوشایند مردم کور دل نخواهد بود

 • Siavash Dabiri 345 پاسخ 🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  سلام جناب محمدی
  این اتفاق حاصل واکنش اروپا و آمریکا به وسیله کمک های تسلیحاتی و اطلاعاتی برای مقابله با پیشروی رو سیه و قطع کردن گاز بر روی اروپاست،برای پیشگیری از حرکات بعدی روسیه


i am nobody گروه: «بشنو از نی...»

 • داود محمدیها 2942 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  amir Salimi : اتفاق جدیدی نیست هروقت افتاد اگر بینا باشید خواهید دید اگرهم نباشید بازهم خواهید. خوشایند مردم کور دل نخواهد بود

  حالا که دور هم هستیم چه اشکالی داره بفرمایید ما هم بدونیم شاید چیزی میدانید کهما نمیدانیم . مگر نهاینکه اینجا هدف آگاه کردن است؟

 • داود محمدیها 2942 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  Siavash Dabiri : سلام جناب محمدی این اتفاق حاصل واکنش اروپا و آمریکا به وسیله کمک های تسلیحاتی و اطلاعاتی برای مقابله با پیشروی رو سیه و قطع کردن گاز بر روی اروپاست،برای پیشگیری از حرکات بعدی روسیه

  بله همینطوره . موضوع اینه که شکست روسیه به نفع مردم ماست و مردم جشن میگیرند یا خیر ؟


لبخندت برقرار ... محفلت گرم ... شادیت همیشگی ♥️ گروه: «Marya group♥️»

 • داود محمدیها 2942 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 6 روز قبل

  یکی از آرزوهایم از دوران مدرسه دیدن شکست متفضحانه شوروی سابق و روسیه کنونی بود . که فکر کنم نزدیکه.ان شالله چون خیلی تاسف میخوردم که قاجار یکبار برای حفظ تاج و تخت ایران را به تاراج دادند و یکبار هم خام روحانیون شدند و بخشهای زیادی از کشور را تقدیم روسها کردند