• سوال دهم

  1346 پاسخ آغازکننده 🏅🏅🏅🏅🏅

  با این فرض که همشونو داری.


  تُنسى كأنك لم تكن.


  HASBI ALLAH


  رویاهات میکشنت جلو, خاطراتت میکشنت عقب, چی میمونه ازت?

  • مهدی . 2549 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش, 1 روز

   منم همچین سوالی پرسیدم
   ۲ به شرطی که کلا نیاز جنسی نداشته باشیم وگرنه به جاش ۵ رو حذف میکنم
   گزینه بعدی هم ۳ رو حذف میکنم


  امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


  [I Had a Dream That Someday I Would Just Fly, Fly Away] گروه: «ExtremeMind»


  Hürr  تُنسى كأنك لم تكن.


  تُنسى كأنك لم تكن.


  امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


  تُنسى كأنك لم تكن.


  absolute-


  A frog in a well does not know the great ocean


  رویاهات میکشنت جلو, خاطراتت میکشنت عقب, چی میمونه ازت?


  گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست!  تعارف که ندارم؛ جواب های، هویِ!


  فاصله دلیلی برای دور بودن قلب ها نیست....! ♡


  لبخندت برقرار ... محفلت گرم ... شادیت همیشگی ♥️ گروه: «Marya group♥️»  اگر چیزهایی بخوانید که با آن موافقید؛ هرگز چیزی یاد نخواهید گرفت..


  A frog in a well does not know the great ocean


  اگر چیزهایی بخوانید که با آن موافقید؛ هرگز چیزی یاد نخواهید گرفت..