• آمریکا دست جلوی افغانستان دراز خواهد کرد

  2942 پاسخ آغازکننده 🏅🏅🏅🏅🏅

  یکی از سران طالبان گفت: روزی خواهد رسید که آمریکا دست جلوی افغانستان دراز خواهد کرد و خواهد گفت آیا این ده آمریکایی را به کارگری می‌گیرید یا نمی گیرید؟
  در خبر آنلاین مورخه 1401/6/16

  https://www.khabaronline.ir/news/1671076/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA

 • shervin ... 16 پاسخ رهگذر 2 هفته پیش و 4 روز قبل

  طالب غار نشین زیاد جوگیر شده
  ولی یه چیزیو مطمئنم
  یه روز دست تمام دنیا سمت شیعه دراز خواهد شد

 • لاله . 362 پاسخ 🏅🏅 2 هفته پیش و 4 روز قبل

  shervin ... : طالب غار نشین زیاد جوگیر شده ولی یه چیزیو مطمئنم یه روز دست تمام دنیا سمت شیعه دراز خواهد شد

  اخه مگه جمهوری اسلامی ایران گذاشت چیزی از شیعه بمونه؟؟؟؟؟؟


A frog in a well does not know the great ocean

 • shervin ... 16 پاسخ رهگذر 2 هفته پیش و 4 روز قبل

  لاله . : اخه مگه جمهوری اسلامی ایران گذاشت چیزی از شیعه بمونه؟؟؟؟؟؟

  اونو لیبرال های داخلی خرابش کردن
  میدونم‌خیلی سخته
  اما توی سیستم فساد درست کردن که باید ریشه کن بشن