• دلت برای کی تنگ شده ...

  397 پاسخ آغازکننده 🏅🏅

  دلتون برای کی تنگ شده ...


  امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


  آغازی نیست پایانی نیست آنچه هست شور بی انتهای زندگیست.


  فاصله دلیلی برای دور بودن قلب ها نیست....! ♡

  • حسین امیر 199 پاسخ 🏅 2 هفته پیش و 6 روز قبل

   دلم برای یه نفر خیلی تنگ شده حتی چند شبه خوابش می بینم خیلی دلم می خواد دوباره بیاد دوباره هم صحبت من باشه کاش دوباره بیاد کاش ....

  • Graceful Dead♡ 397 پاسخ 🏅🏅 2 هفته پیش و 6 روز قبل

   حسین امیر : دلم برای یه نفر خیلی تنگ شده حتی چند شبه خوابش می بینم خیلی دلم می خواد دوباره بیاد دوباره هم صحبت من باشه کاش دوباره بیاد کاش ....

   ایشالا میاد


  شکوه سکوت را به ارزانی کلام مفروش ...


  تو را من آرزو کردم، کسی دیگر تو را دارد...! 


  Make love not War :)


  خزان عاشق