• پرایس اکشن و ترید

    0 پاسخ آغازکننده 🏅🏅🏅🏅🏅

    سلام دوستان خواستم بپرسم کدوم یک از شما به ترید کردن و بازارهای مالی علاقه مند هستید و دوست دارین در این زمینه کار کنید؟تا با هم در این زمینه یه کانال بزنیم


ادب مرد به ز دولت اوست