• ببین چیه دیگه :/

  1966 پاسخ آغازکننده 🏅🏅🏅🏅🏅

  از همدم هاتون عکس بزارید.
  همدم میتونه یه ادم یا یه شی یا یه حیوان باشه


sahereh


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


sahereh


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


sahereh


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


sahereh

 • خنثی :/ 1966 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش

  خنثی :/ : وایسا یکی از نوشته هامو بزارم که از فروغ هست چون کیفیت گوشی مامانم خوب نیست گوشی خودمم پیشم نیست

  زیاد قشنگ نیست ولی خب این یکیش


sahereh


sahereh


خوب باش برای کل این د ن ی ا


A frog in a well does not know the great ocean


sahereh


sahereh


A frog in a well does not know the great ocean


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


A frog in a well does not know the great ocean


sahereh


sahereh


A frog in a well does not know the great ocean


A frog in a well does not know the great ocean


sahereh


sahereh


A frog in a well does not know the great ocean


A frog in a well does not know the great ocean


sahereh


sahereh


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


فاصله دلیلی برای دور بودن قلب ها نیست....! ♡


sahereh


sahereh

 • خزان خانوم 1471 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش

  من تنها همدمم گوشیم و فایل های ebook هامه.خصوصا رمان هام
  تازگی ها یه رمان پلیسی شروع کردم که یجوری باهاش این چندروز زندگی کردم


خزان عاشق


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون

 • خنثی :/ 1966 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش

  خزان خانوم : من تنها همدمم گوشیم و فایل های ebook هامه.خصوصا رمان هام تازگی ها یه رمان پلیسی شروع کردم که یجوری باهاش این چندروز زندگی کردم

  اره رمان هم دوست دارم بنویسم منم تازه شروع کردم


sahereh


sahereh


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


sahereh

 • خزان خانوم 1471 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش

  خنثی :/ : اره رمان هم دوست دارم بنویسم منم تازه شروع کردم

  نوشتن رو دوست دارم و گاها مینویسم از زندگیم تو وبلاگم ولی منظورم از شروع کردن رمان شروع به خواندن بود


خزان عاشق


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون

 • خنثی :/ 1966 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش

  خزان خانوم : نوشتن رو دوست دارم و گاها مینویسم از زندگیم تو وبلاگم ولی منظورم از شروع کردن رمان شروع به خواندن بود

  منظور من نوشتن بود من نوشتن رو دوست دارم


sahereh


sahereh


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


sahereh


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


فاصله دلیلی برای دور بودن قلب ها نیست....! ♡