غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....


  هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»


  امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


  غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....

  • سحر راد 1274 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 روز پیش و 21 ساعت قبل

   مهدی . : مگس عقده‌ای

   مگس عقده ای احتمالا اینجوریه ک پدر آدمو درمیاره خخخخ


  غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....


  غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....


  غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....


  غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....

  • مهدی . 2171 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 روز پیش و 21 ساعت قبل

   سحر راد : مگس عقده ای احتمالا اینجوریه ک پدر آدمو درمیاره خخخخ

   اره احتمالا توانایی نیش زدن داره


  امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


  قایقی باید ساخت ....باید رفت ...باید عاشق شد