• harley Quinn 2 هفته پیش, 1 روز

  هرکجا عشق آید و ساکن شود...هرچه ناممکن بود ممکن شود (بیت اصلی)


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من


AVIN


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من


بسیارسفرباید،تاپخته شودخامی...

 • باغِ بی برگی 2 هفته پیش, 1 روز

  در این روزگار غریب باید اینطور شعر رو ادامه داد
  هرکجا عشق آید و ساکن شود
  بی شک هر چه ممکن ها بود ناممکن شود


هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر_آرام تر از آهو بی باک تر از شیرم


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من

 • harley Quinn 2 هفته پیش, 1 روز

  باغِ بی برگی : در این روزگار غریب باید اینطور شعر رو ادامه داد هرکجا عشق آید و ساکن شود بی شک هر چه ممکن ها بود ناممکن شود

  شاید ...


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من


AVIN


من قاتله منجی در آینه ام.


Rozhan.a


قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند بس خجالت که ازین حاصل اوقات بریم


همگان بشرند؛ اما... تنها برخی ها انسانند گروه: «سلام بر صلح»


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من


قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند بس خجالت که ازین حاصل اوقات بریم


نون'


لبخندت برقرار ... محفلت گرم ... شادیت همیشگی ♥️ گروه: «محفل هم میهنان♥️»

 • Khatereh " 2 هفته پیش, 1 روز

  harley Quinn : خیلی خوب گفتیا ^_^

  مرسیD:
  البته این دوتام بود :))
  خانه رشک و حسد ویران شود ..‌‌‌
  یا ، شیونِ عاشق در دِلش نجوا شود ...


من قاتله منجی در آینه ام.


Hony Jackson گروه: «هُنَرِدَستان»


عشق دردی ست که درمان جراحت باشد . بابک حادثه گروه: «شاعرانه های حادثه»


عشق دردی ست که درمان جراحت باشد . بابک حادثه گروه: «شاعرانه های حادثه»

 • harley Quinn 2 هفته پیش, 1 روز

  Khatereh " : مرسیD: البته این دوتام بود :)) خانه رشک و حسد ویران شود ..‌‌‌ یا ، شیونِ عاشق در دِلش نجوا شود ...

  باریک باریک D:


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من


عشق دردی ست که درمان جراحت باشد . بابک حادثه گروه: «شاعرانه های حادثه»

 • علی (بابک ) احمدی 2 هفته پیش, 1 روز

  دوستان عزیزم قافیه نیازی نیست هم معنی باشد ، باید هم ردیف باشد . در مصرع بالا واژه ( ساکن ) قوافی شعر را می سازد . واژگان هم قافیه باید مانند ساکن حتی الامکان مختوم به ( ان) و در صورت خارج نشدن از موسیقی شعر مختوم به نون باشد .. با سپاس

  مانند : ممکن که ان ختم نشده لکن موسیقی شعر حفظ می گردد . یا ضامن . لکن . داین . مومن ، ...

  کافی است به آهنگ اعراب واژه دقت نمایید به راحتی یافت می شود


عشق دردی ست که درمان جراحت باشد . بابک حادثه گروه: «شاعرانه های حادثه»


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من


هیچ کس با من نیست مانده ام تا به چه اندیشه کنم مانده ام در قفس تنهایی در قفس می خوانم چه غریبانه شبی است شب تنهایی من