هر چیز که در جستن آنی، آنی... گروه: «☂ آوایِ باران ☂»


بگذار همیشه دریای بیکران میهمان قلبت باشد هیچ کس از بوته ای در گلدانی کوچک، انتظار درخت شدن ندارد.

 • KAREN T.M 5339 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 ماه

  بنام خدا و عرض سلام
  قطعا تندرستی و سلامتی و بعد هم عاقبت به خیری


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • KAREN T.M 5339 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 ماه

  گاندولف خاکستری : همسر خوشگل چه

  سبحی جان میخوای عجالتا صبیه ته تغاری پریزدنت سابق ترامپ را که هم صاحب جمال هم "فلوس "کثیر است برای ان جناب که به داستین هافمن خاورمیانه شهره است از ابوی نازیناشان که ظاهرا شدیدا شفیته جمال و هیکل "مالدیوی "شما هستن "بسونیم" (معادل خواستگاری )


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • Aban - 959 پاسخ 🏅🏅🏅 1 ماه

  _اول سالم بودن،
  بعد زندگی آروم که البته این مورد برای ما ایرانیا قفله


تُنسى كأنك لم تكن.


همگان بشرند؛ اما... تنها برخی ها انسانند گروه: «سلام بر صلح»

 • medstu97 .. 293 پاسخ 🏅 1 ماه

  سلام
  سلامتی و تندرستی خودت و اطرافیانت و اینکه خدا رو تو تک تک لحظات زندگیت حس کنی


آغازی نیست پایانی نیست آنچه هست شور بی انتهای زندگیست.


خزان عاشق


sahereh


تعارف که ندارم؛ جواب های، هویِ!


 • گاندولف خاکستری 1958 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 ماه

  KAREN T.M : سبحی جان میخوای عجالتا صبیه ته تغاری پریزدنت سابق ترامپ را که هم صاحب جمال هم "فلوس "کثیر است برای ان جناب که به داستین هافمن خاورمیانه شهره است از ابوی نازیناشان که ظاهرا شدیدا شفیته جمال و هیکل "مالدیوی "شما هستن "بسونیم" (معادل خواستگاری )

  چشم ملانیا خاتون منظورت هست


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • Ali Mah o palang 20 پاسخ رهگذر 1 ماه

  بزرگترین نعمت ، سلامتی اونایی ک دوستشون داریم و سایشون بالاسرمونه


م ح س ن گروه: «♥ کشکول♥»


Aza2raha

 • ҽժѵɑɾժօ 231 پاسخ 🏅 3 هفته پیش

  ندیده و نخونده میگم؛
  اول سلامتی
  دوم خانواده خوب
  سوم بی‌نیازی
  چهارم دوستان خوب
  پنجم زندگی

  قدر بدونیم و سپاسگزار باشیم

  دوستدار همیشگی شما ادواردو


سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی «قصه عشق، انسان بودن ماست» گروه: «محفل عاشقی»


م ح س ن گروه: «♥ کشکول♥»