• رسیدن به عشق.

    1274 پاسخ آغازکننده 🏅🏅🏅🏅🏅

    اگه می دونستی عاشق هر کسی بشی بهش می رسی کدوم آدم مشهور رو انتخاب می کردی؟
    #میتونه فان طور باشه ^_^

  • خزان خانوم 1173 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 هفته پیش و 3 روز قبل

    زندگی با آدم مشهور دردسر خودشو داره.من کسی رو می‌خوام که فقط مال خودم باشه نه اینکه بخوام با بقیه شریکش باشم پس ترجیح می دم عشق خودم کسی باشه که بهش برسم


خزان عاشق


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....