• رسیدن به عشق.

  1278 پاسخ آغازکننده 🏅🏅🏅🏅🏅

  اگه می دونستی عاشق هر کسی بشی بهش می رسی کدوم آدم مشهور رو انتخاب می کردی؟
  #میتونه فان طور باشه ^_^

 • سحر راد 1278 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  خودم گمونم ....
  خیلی سخته.شماها بگید شاید منم یکیو انتخاب کردم


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....

 • KAREN T.M 5353 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  من انختاب نکردم بل انتخاب شدم که بخاطر مصالح کشور کنار کشیدم


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • سحر راد 1278 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  KAREN T.M : من انختاب نکردم بل انتخاب شدم که بخاطر مصالح کشور کنار کشیدم (cheshmak)

  Wooow
  بلههه قطعا همینجوره ^_^


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....


طلوع تفسیر امید است «KAREN»


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....

 • KAREN T.M 5353 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  سحر راد : ععع شک داشته باشم حرام نیست؟؟ خخ

  در این زمینه بین علما "یختلفون" هست منتها طبق نظر کارشناسی این کمترین میتونه تا 47 درصد "یحتملون حرام "باشه!


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • سحر راد 1278 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  KAREN T.M : در این زمینه بین علما "یختلفون" هست منتها طبق نظر کارشناسی این کمترین میتونه تا 47 درصد "یحتملون حرام "باشه!

  پس شک جایز نیست ...قبولت داریم ..خخخ


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....

 • Aban - 974 پاسخ 🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  _اینو *شخصیتش توی 13RW +_+
  متاشفانه گِیه ولی

 • KAREN T.M 5353 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  سحر راد : پس شک جایز نیست ...قبولت داریم ..خخخ

  احسنت بر شما بهرحال من دفتر محقری دارم که نظرات فقهی خود را از ارداتمندان دریغ نمیکنم!!!شکرا لکم از "یقبولون"شما همشیره گرامی موید و موفق باشید.


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • سحر راد 1278 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  KAREN T.M : احسنت بر شما بهرحال من دفتر محقری دارم که نظرات فقهی خود را از ارداتمندان دریغ نمیکنم!!!شکرا لکم از "یقبولون"شما همشیره گرامی موید و موفق باشید.

  فترقب اله خخ
  سپاسگذارم اخوی گرامیتر
  موفقیت شما آرزوی ماست ...


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....

 • سحر راد 1278 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  Aban - : _اینو *شخصیتش توی 13RW +_+ متاشفانه گِیه ولی(khandeh)(khandeh)

  چه خوشتیپه ...
  چهرش جذابه


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....

 • KAREN T.M 5353 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  سحر راد : فترقب اله خخ سپاسگذارم اخوی گرامیتر موفقیت شما آرزوی ماست ...

  انا یتخواهشون انت لا تکلم لنگویج!!!من نفس لغت عربا!!!


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • سحر راد 1278 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  KAREN T.M : انا یتخواهشون انت لا تکلم لنگویج!!!من نفس لغت عربا!!!

  آخرشو نفهمیدم ..فارسی بوگو ....


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....

 • KAREN T.M 5353 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  سحر راد : آخرشو نفهمیدم ..فارسی بوگو ....

  این جمله از اختراعات مختصذ این کمترین در حوزه ساخت زبان با استفاده از لغات و واژ های سه زبان!
  ترجمه:"من خواهش میکنم تو صحبت نکن به زبان عربی"!


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • سحر راد 1278 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  KAREN T.M : این جمله از اختراعات مختصذ این کمترین در حوزه ساخت زبان با استفاده از لغات و واژ های سه زبان! ترجمه:"من خواهش میکنم تو صحبت نکن به زبان عربی"!

  اره خوب شد گفتی ...فکر کردم فارسی بلت نیستی عربی گفتم ..خخخ


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....

 • KAREN T.M 5353 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  سحر راد : اره خوب شد گفتی ...فکر کردم فارسی بلت نیستی عربی گفتم ..خخخ

  بعداز اینهمه منبر رفتن من تو این شبکه تازه فهمیدی من فارسی بلتممممم؟!حالا خوبه من بخاطر سوابق مبارزاتی م چندتا زبان زنده و مرده دنیا رو بلتتتمممم!!!


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • سحر راد 1278 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  KAREN T.M : بعداز اینهمه منبر رفتن من تو این شبکه تازه فهمیدی من فارسی بلتممممم؟!حالا خوبه من بخاطر سوابق مبارزاتی م چندتا زبان زنده و مرده دنیا رو بلتتتمممم!!!

  اره ..اخه حافظم در حد ماهی گلیه خخ
  فقط زنده ها رو بلت باش مرده بکارت نمیاد ..


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....

 • KAREN T.M 5353 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  سحر راد : اره ..اخه حافظم در حد ماهی گلیه خخ فقط زنده ها رو بلت باش مرده بکارت نمیاد ..

  قارسی که تو ای سی یو نیست !!اونم زند ه س!!


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • سحر راد 1278 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  KAREN T.M : قارسی که تو ای سی یو نیست !!اونم زند ه س!!

  اره ..خخخ
  گفتم ک حافظه کوتاه مدتم ضعیفه هی باید تکرار کنی واسم خخخ


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....


لبخندت برقرار ... محفلت گرم ... شادیت همیشگی ♥️ گروه: «Marya group♥️♥️»

 • KAREN T.M 5353 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  سحر راد : اره ..خخخ گفتم ک حافظه کوتاه مدتم ضعیفه هی باید تکرار کنی واسم خخخ

  با این حافظه چند ترمه لیسانس گرفتی؟البته "یتجسارتا"عرض می کنم!


طلوع تفسیر امید است «KAREN»


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....

 • KAREN T.M 5353 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  سحر راد : ۷ ترمه ...خیلی طولانی شد ...

  نع زیاد هم طولانی نیست تقربیا نرمال محسوب میشه البته به رشته هم مربوطه!


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • سحر راد 1278 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  KAREN T.M : نع زیاد هم طولانی نیست تقربیا نرمال محسوب میشه البته به رشته هم مربوطه!

  حالا رشتم زیادم‌سخت نبود ک
  منتهی یکم من تنبل بودم دیگه ...شما ببخش خخخ


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....

 • KAREN T.M 5353 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  سحر راد : حالا رشتم زیادم‌سخت نبود ک منتهی یکم من تنبل بودم دیگه ...شما ببخش خخخ

  دیر یا زود بلاخره گرفتیش !این زود ودیر گرفتن مثل معدل انضباط که هیچ تاثیری در اینده فرد نداره!!مبارکتون باشه من چکار باشم ببخشم؟!


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • سحر راد 1278 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  KAREN T.M : دیر یا زود بلاخره گرفتیش !این زود ودیر گرفتن مثل معدل انضباط که هیچ تاثیری در اینده فرد نداره!!مبارکتون باشه من چکار باشم ببخشم؟!

  اره بابا ..گذاشتم در کوزه اب مینوشم خخخ
  شوما اقای العربی هستی دیگه


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....

 • ʚLittle White Jasmineɞ 240 پاسخ 🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  سحر راد : خودم گمونم .... خیلی سخته.شماها بگید شاید منم یکیو انتخاب کردم

  ** علیرضا کمالی
  * پاشا رستمی
  ** نیما نادری
  * محمدرضا فروتن
  ** بهرام رادان
  * حمیدرضا پگاه
  ** پژمان بنفشه‌خواه
  .
  * فعلا همینارو یادم اومد ..غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....

 • KAREN T.M 5353 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  سحر راد : اره بابا ..گذاشتم در کوزه اب مینوشم خخخ شوما اقای العربی هستی دیگه

  NOانا مستر "اینتر نشنال "همی هستم اگر الله "یقبلون "کنند!


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • سحر راد 1278 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  KAREN T.M : NOانا مستر "اینتر نشنال "همی هستم اگر الله "یقبلون "کنند!

  من فقط فارسی بلتممم ...


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....


طلوع تفسیر امید است «KAREN»


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • ╋ - 1504 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  قطعاً این *-* (فقططط این)


فاصله دلیلی برای دور بودن قلب ها نیست....! ♡

 • شفق ✯ 82 پاسخ رهگذر 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  هیشکی..
  ولی چون گفتی فان طور، میگم اسکارلت.


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....

 • سین - 434 پاسخ 🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  این ولی زیادن همین دم دستم بود الان


گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست!

 • سحر راد 1278 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  سین - : این ولی زیادن همین دم دستم بود الان (khandeh)

  این کیه ..مث دیوونه هاست ک خخخ


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....


غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده .....