• جای خالی ...

  1218 پاسخ آغازکننده 🏅🏅🏅🏅🏅

  شما کدوم گزینه این و چرا
  من عقل __.
  ۱-دارم
  ۲-ندارم


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


Make love not War :)

 • aram M 13 پاسخ رهگذر 7 ماه پیش و 2 هفته قبل

  من ندارمش
  اگر داشتم الا اینجا و در این موقعیت قرار نمیگرفتم
  آدم باید با واقعیت های خودش و زندگیش رو به رو بشه

 • 《 ℳehdi❥》 1218 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 7 ماه پیش و 2 هفته قبل

  aram M : من ندارمش اگر داشتم الا اینجا و در این موقعیت قرار نمیگرفتم آدم باید با واقعیت های خودش و زندگیش رو به رو بشه

  هی جوابت منطقیه


Make love not War :)Make love not War :)


☆☆☆


در انتهای فریادهایم ، تجویز ذهن دیوانه‌ام دیوانه‌وار بود اکنون همسانه جوکر در هر غمی بی‌اختیار میخندم


Make love not War :)

 • Roya Arya 136 پاسخ 🏅 7 ماه پیش و 2 هفته قبل

  حضرت مولانا معتقد است که یزدان مجید، خلق عالم را سه گونه افریده،یکی فرشته که عقل محض است،دیگری بهائم که شهوت محضند و سومی آدمی مسکین که مرکب است از عقل و شهوت( نیمی از فرشته و نیمی از خر)....
  کم و زیاد تموم انسانها عقل دارند ....چطور وچه راهی استفادش کنند مهمه


Make love not War :)

 • 《 ℳehdi❥》 1218 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 7 ماه پیش و 2 هفته قبل

  Roya Arya : حضرت مولانا معتقد است که یزدان مجید، خلق عالم را سه گونه افریده،یکی فرشته که عقل محض است،دیگری بهائم که شهوت محضند و سومی آدمی مسکین که مرکب است از عقل و شهوت( نیمی از فرشته و نیمی از خر).... کم و زیاد تموم انسانها عقل دارند ....چطور وچه راهی استفادش کنند مهمه

  موافقم


Make love not War :)


فاصله دلیلی برای دور بودن قلب ها نیست....! ♡


Make love not War :)Make love not War :)


ول کن جهان را…


Make love not War :)


ول کن جهان را…


Make love not War :)


خزان عاشق


در انتهای فریادهایم ، تجویز ذهن دیوانه‌ام دیوانه‌وار بود اکنون همسانه جوکر در هر غمی بی‌اختیار میخندم

 • Anoosh . 428 پاسخ 🏅🏅 7 ماه پیش, 1 هفته

  ۱
  من عقل پنهان بصورت چهار دندان نهفته دارم که طبیبان دستور کندن و دور انداختنش را صادر کرده اند


زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست