• علی (بابک ) احمدی 1 هفته و 3 روز قبل

  (دادن اعتماد به نفس به دیگران ) ... وقتی در هر زمینه به کسی کمکی می کنم شخص مقابل قطعا به سبب باز شدن گره از کارش اعتماد به نفس خود را بازیابی می نماید . در این حالت هم اعتماد به نفس و هم فراتر از اون عزت نفس خود را باز میابم .

 • harley Quinn 1 هفته و 3 روز قبل

  علی (بابک ) احمدی : (دادن اعتماد به نفس به دیگران ) ... وقتی در هر زمینه به کسی کمکی می کنم شخص مقابل قطعا به سبب باز شدن گره از کارش اعتماد به نفس خود را بازیابی می نماید . در این حالت هم اعتماد به نفس و هم فراتر از اون عزت نفس خود را باز میابم .

  خیلی عالی:)

 • حمیدرضا کاظمی 1 هفته و 3 روز قبل

  harley Quinn : واقعا سیگار کشیدن ربطی اعتماد ب نفس داره ؟:)

  سیگار کشیدن و راه رفتن مثل سبک موسیقی ابو عطا میمونه و به فکر کردن وادارت میکنه.وقتی در هر لحظه اعتماد به نفست رو از دست میدی..با راه رفتن و سیگار کشیدن به خلاقیت های خوبی دست پیدا میکنی.حتی یک تلنگر باعث میشه اعتماد به نفست برگرده

 • harley Quinn 1 هفته و 3 روز قبل

  حمیدرضا کاظمی : سیگار کشیدن و راه رفتن مثل سبک موسیقی ابو عطا میمونه و به فکر کردن وادارت میکنه.وقتی در هر لحظه اعتماد به نفست رو از دست میدی..با راه رفتن و سیگار کشیدن به خلاقیت های خوبی دست پیدا میکنی.حتی یک تلنگر باعث میشه اعتماد به نفست برگرده

  پس برم سیگاری بشم ....