• شانست رو

  1075 پاسخ آغازکننده 🏅🏅🏅🏅🏅

  شانست رو بایه عکس نشون بده!


♡ ❤️ ♡


زَخـمے بـہ او بزن، عمیـق تر از اِنــزوا :)


 • ● 爪EHDI ● 1075 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 4 ماه پیش و 2 هفته قبل

  - тоска : میشه از شانس شما اسکی رفت!؟ خوب حق مطلبو ادا کرد(khandeh)

  اره کامل جا انداخت D: ای بابا شمام؟


♡ ❤️ ♡


♡ ❤️ ♡


♡ ❤️ ♡


زَخـمے بـہ او بزن، عمیـق تر از اِنــزوا :)


♡ ❤️ ♡

 • - тоска 440 پاسخ 🏅🏅 4 ماه پیش و 2 هفته قبل

  ● 爪EHDI ● : ای بابا فک کردم خودم شانسم اینه D:

  شانس من منشوری بود قابل پخش نبود وگنه میدیدی ک شانست خیلی بهتره :)))


زَخـمے بـہ او بزن، عمیـق تر از اِنــزوا :)

 • ● 爪EHDI ● 1075 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 4 ماه پیش و 2 هفته قبل

  - тоска : شانس من منشوری بود قابل پخش نبود وگنه میدیدی ک شانست خیلی بهتره :)))

  وا کنجکاو شدم! نمیشه اونجای قابل پخشش رو نشون بدی؟ D:


♡ ❤️ ♡

 • - тоска 440 پاسخ 🏅🏅 4 ماه پیش و 2 هفته قبل

  ● 爪EHDI ● : وا کنجکاو شدم! نمیشه اونجای قابل پخشش رو نشون بدی؟ D:

  نه فک میکنم در کامنت قبلی حق مطلب ادا شده و منظور واضح رسیده!


زَخـمے بـہ او بزن، عمیـق تر از اِنــزوا :)

 • ● 爪EHDI ● 1075 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 4 ماه پیش و 2 هفته قبل

  - тоска : نه فک میکنم در کامنت قبلی حق مطلب ادا شده و منظور واضح رسیده!

  باشه نخواستیم -_-


♡ ❤️ ♡


گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست!


♡ ❤️ ♡


گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست!


♡ ❤️ ♡


گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست!


♡ ❤️ ♡

 • سین - 420 پاسخ 🏅🏅 4 ماه پیش و 2 هفته قبل

  ● 爪EHDI ● : ظاهرش شبیه چرخ گوشته :"(

  منم تعجب کردم تو کامنتاش زده بودن برا تن ماهیه فکنم :/
  برا همون ریش ریش


گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست!

 • ● 爪EHDI ● 1075 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 4 ماه پیش و 2 هفته قبل

  سین - : منم تعجب کردم تو کامنتاش زده بودن برا تن ماهیه فکنم :/ برا همون ریش ریش

  اهههه حالم بهم خوردش هوففف ف


♡ ❤️ ♡


گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست!

 • mmđ _ 471 پاسخ 🏅🏅 4 ماه پیش و 2 هفته قبل

  شانسم انقد تخمیه که حتی عکسم نداره !


دِلبر که جآن فرسود از او...♡


♡ ❤️ ♡

 • سین - 420 پاسخ 🏅🏅 4 ماه پیش و 2 هفته قبل

  ● 爪EHDI ● : حال بهم زنه خب -_- تن ماهی بریزن ت پیتزا خوبه؟!

  نخوردم ولی تنه ماهی خوبه خودش^^


گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست!


♡ ❤️ ♡

 • ● 爪EHDI ● 1075 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 4 ماه پیش و 2 هفته قبل

  سین - : نخوردم ولی تنه ماهی خوبه خودش^^

  هرچیزی جای خودش رو داره '_' تن ماهی با پیتزا نمیشه ک


♡ ❤️ ♡

 • سین - 420 پاسخ 🏅🏅 4 ماه پیش و 2 هفته قبل

  ● 爪EHDI ● : هرچیزی جای خودش رو داره '_' تن ماهی با پیتزا نمیشه ک

  فقط با شوید پلو خخخخ:/
  حتما خوبه که اینا سفارش دادن:/


گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست!


#در _امتداد_ نگاه _حسین_باشید #فاضله_هاشمی_غزل

 • ● 爪EHDI ● 1075 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 4 ماه پیش و 2 هفته قبل

  سین - : فقط با شوید پلو خخخخ:/ حتما خوبه که اینا سفارش دادن:/

  سفارش ندادن کوشولو! کلاه بردار بوده پیتزاییه واس این عکس گرفتن نشون ملت دادن D:


♡ ❤️ ♡

 • سین - 420 پاسخ 🏅🏅 4 ماه پیش و 2 هفته قبل

  ● 爪EHDI ● : سفارش ندادن کوشولو! کلاه بردار بوده پیتزاییه واس این عکس گرفتن نشون ملت دادن D:

  کوشولو:////
  شاید


گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست!


♡ ❤️ ♡


گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست!