• پیمان ننگین به سبک قجری

  235 پاسخ آغازکننده 🏅

  پیمان ننگین واگذاری مناطق و منابع جنوبی کشور به نوادگان مائو (چین)
  واگذاری امتیاز برداشت گاز از میادیان دریای خزر به روسیه ( که با سهم خواهی روسیه در قبال پیمان ننگین واگذاری ۲۵مناطق جنوبی به چین اعطا گردید)

 • داود محمدیها 2121 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  گرفتن فرصت فراوری نفت خام از نسلهای آینده خیانت بزرگی است که مغول این خیانت را در ایران به آیندگان آنزمان نکرد

 • KAREN T.M 5353 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  واگذاری بندر چابهار به هندوستان نازنین از قلم انداختند


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • رضا .... 323 پاسخ 🏅🏅 5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  درود؛
  بعضی وقتها آرزو می کنم ای کاش خیلی از مسائل را تنها در خواب دیده باشم و فرصتی برای زدودنش با بیدار شدن دارم..

  پ.ن: مقصود تایید یا رد این مدعا نبود.


همگان بشرند؛ اما... تنها برخی ها انسانند گروه: «سلام بر صلح»

 • یه مرد 808 پاسخ 🏅🏅🏅 5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  درود،
  چین برای تسلط بر کشورهای ضعیف چند راه را ادامه می‌دهد یک روش دادن وام تحت شرایط ی که کشور دریافت کننده نتواند پرداخت کند و در نتیجه قسمتی از کشور خود را به چین واگذار می‌کند و چین اتباع خود را به آن کشور میبرد و کشور جدید چین تاسیس می شود و الی آخر ، یک روش هم برای نفوذ به عنوان شریک اقتصادی وارد می شود و تمامی منابع اون کشور را دست می‌گیرد و برای حفظ منابع خود از نیروهای نظامی و کارگری خود استفاده میکند و در عمل اون کشور میشه مستعمره مثل ایران، حال جالب این که روسیه هم گفته چرا چین ببره من نبرم!!! شمال را هم دادند به روسیه،

 • کانالی بسوی آسمان 235 پاسخ 🏅 5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  یه مرد : درود، چین برای تسلط بر کشورهای ضعیف چند راه را ادامه می‌دهد یک روش دادن وام تحت شرایط ی که کشور دریافت کننده نتواند پرداخت کند و در نتیجه قسمتی از کشور خود را به چین واگذار می‌کند و چین اتباع خود را به آن کشور میبرد و کشور جدید چین تاسیس می شود و الی آخر ، یک روش هم برای نفوذ به عنوان شریک اقتصادی وارد می شود و تمامی منابع اون کشور را دست می‌گیرد و برای حفظ منابع خود از نیروهای نظامی و کارگری خود استفاده میکند و در عمل اون کشور میشه مستعمره مثل ایران، حال جالب این که روسیه هم گفته چرا چین ببره من نبرم!!! شمال را هم دادند به روسیه،

  درود بر شما هموطن آگاه

 • کانالی بسوی آسمان 235 پاسخ 🏅 5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  یکی مفاد امنیتی قرارداد ننگین واگذاری مناطق جنوب ضمن نصب تعداد متنابهی دوربین نظارتی استقرار ٥٠٠٠ نیروی چینی برای محافظت از منافع خود در پایگاه های جنوب است