• بزرگترین ترس

  387 پاسخ آغازکننده 🏅🏅

  گاهی وقتا تو زندگی هر آدمی یک مسئله یا مسائلی هست که دوست نداره بهشون فکر کنه یا با اون روبه رو بشه ،ترسی که همیشه با آدم هست
  این ترس تو زندگی شما چیه ؟

 • ♡ꫝⅈꪜꪖ 76 1158 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 4 روز پیش و 7 ساعت قبل

  اصولا وقتی کاری میکنم رد پا نمیذارم ک بعدش بمونه و بترسم
  ولی از چیزی که خیلی میترسم پشیمونی از تصمیماتمه و زندگی مشترک بدون احساس

 • ROZHIN NN 387 پاسخ 🏅🏅 4 روز پیش و 7 ساعت قبل

  کیوان پورایوب : اون وقت انتظار داری؟ اینجا مطرج کنن؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  همه مجبور نیستن جواب بدن هر کسی به دلخواه می‌تونه جواب بده


Rozhin.a

 • کیوان پورایوب 221 پاسخ 🏅 4 روز پیش و 7 ساعت قبل

  ROZHIN NN : همه مجبور نیستن جواب بدن هر کسی به دلخواه می‌تونه جواب بده

  منطقیه؟ کسی که طبق سوال؛مسئله ایی که حتی دوست نداره بهش قکر کنه....را اینجا برای همه بگه؟
  اگه حرفی هم بزنه راستشو نگفته .... مگر اینکه ......

 • ممد جرزن 669 پاسخ 🏅🏅 4 روز پیش و 7 ساعت قبل

  ازین‌میترسم‌روزی‌به‌التماس‌کردن‌بیوفتم
  احتیاط‌کن‌التماس‌نکن


مردفراموش‌شده