• پیام S⭐✔ 1357 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  جایزه ویژه =عاقبت بخیری شما
  یاد بگیر طوفان سبز


تو که فاتح شهرقلبمی گروه: «حوری خوشگله»


تو که فاتح شهرقلبمی گروه: «حوری خوشگله»

 • Melina M 28 پاسخ رهگذر 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  تو پیامو پاک کردی از دایرکت اینستا من اینستا رو پاک کردم از روی گوشیم


تو که فاتح شهرقلبمی گروه: «حوری خوشگله»

 • پیام S⭐✔ 1357 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  Melina M : تو پیامو پاک کردی از دایرکت اینستا من اینستا رو پاک کردم از روی گوشیم (khandeh)

  پیام هنوز تو دایرکت پاک نمیشه فکر کنم یه اپلیکیشن میخواد


تو که فاتح شهرقلبمی گروه: «حوری خوشگله»

 • پیام S⭐✔ 1357 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  پیام S⭐✔ : پیام هنوز تو دایرکت پاک نمیشه فکر کنم یه اپلیکیشن میخواد

  ممنون. ملینای عزیز آخه خیلی شایع کردن تو اینترنت که پاک میشه مشخص شد دروغ میگن


تو که فاتح شهرقلبمی گروه: «حوری خوشگله»

 • ellery - 55 پاسخ رهگذر 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  پیام S⭐✔ : بخدا اگه تو اینستا داشته باشی گرچه تحفه ای نیست

  حاضرم قسم بخورم موقعی من اینستا داشتم تو نحوه عملکرد بولوتوثو یه امر ماورای طبیعی میدونستی:|

 • Arezoo Sah 1529 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  دستت رو نگه دار رو هر پیام ی که میخوای و unsend کن


خوب باش برای کل این د ن ی ا


خزان عاشق

 • پیام S⭐✔ 1357 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  Arezoo Sah : دستت رو نگه دار رو هر پیام ی که میخوای و unsend کن

  پیامی که ارسال شده واسم نمیشه


تو که فاتح شهرقلبمی گروه: «حوری خوشگله»

 • پیام S⭐✔ 1357 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  ellery - : حاضرم قسم بخورم موقعی من اینستا داشتم تو نحوه عملکرد بولوتوثو یه امر ماورای طبیعی میدونستی:|

  من اصلن نمیدونستم بلوتث چیه فقط شمارمو تو اتوبوس واسه دخترا بلوتوس میکردم دوست میشدم چون رمزش شمارم بود


تو که فاتح شهرقلبمی گروه: «حوری خوشگله»

 • پیام S⭐✔ 1357 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  Arezoo Sah : دستت رو نگه دار رو هر پیام ی که میخوای و unsend کن

  مرسی آرزو اول رفتم گوشه صفحه یه مثلث بود زدم گفتگوها اومد تمام پیامارو با کاربر حذف کردم اوهوم


تو که فاتح شهرقلبمی گروه: «حوری خوشگله»

 • Arezoo Sah 1529 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  خب سیاوش تو کلی میخواستی دیلیت کنی یعنی بکل چتت رو


خوب باش برای کل این د ن ی ا

 • پیام S⭐✔ 1357 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  Arezoo Sah : خب سیاوش تو کلی میخواستی دیلیت کنی یعنی بکل چتت رو

  نه والا فقط یه پیام بود که نتونستم و مجبور شدم کل چتو دیلیت کنم


تو که فاتح شهرقلبمی گروه: «حوری خوشگله»

 • Arezoo Sah 1529 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  پیام S⭐✔ : نه والا فقط یه پیام بود که نتونستم و مجبور شدم کل چتو دیلیت کنم

  سیاوش تو چت میتونی فقط پیامای خودت رو دیلیت کنی نه طرف مقابل رو


خوب باش برای کل این د ن ی ا