• ملاقات با تاریخ (3)

  4472 پاسخ آغازکننده 🏅🏅🏅🏅🏅

  بنام یگانه واحد هستی بخش
  دورد بر دوستان همراه و همیشگی
  دراین تاپیک نگاهی خواهیم داشت به محل دفن برخس از سلاطین و پادشاهان ایران !
  امیدوارم مورد توجه هتون قرار گرفته و ما و دیگران را از نظرات و دیدگاه های خود محروم نفرمائید!
  با سپاس از دوستان همیشه همراه (gol)

 • KAREN T.M 4472 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  این سه پادشاه قاجار در کربلا ودر صحن ودر اتاقی مدفن هستن!(1)


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • KAREN T.M 4472 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  اغا محمد خان ...بنیانگذر سلسله قاجار (2)


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • KAREN T.M 4472 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  لطفعلی خان زند اخرین شاه زند..(3)


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • KAREN T.M 4472 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  شاه اسماعیل صفوی بنیانگذر صفویه(4)


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • KAREN T.M 4472 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  نادر شاه افشار بناینگذر افشاریه (البته در محوطه محل ارامگاه او مزار کنل محمد تقی خان پیسان هم قرار دارد)(5)


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • KAREN T.M 4472 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  سه پادشاه هخامنشی /داریوش بزرگ و خشایار شاه و اردشیر یکم (6)


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • KAREN T.M 4472 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  (7) ناصرالدین شاه در شهر ری ورقد عبدالعظیم حسنی (البته قرار بود اوایل انقلاب سنگ مزار تاریخی اون توسط خلخالی تخریب بشه که خوشبختانه قبل از اون سنگ مزار تاریخی اون به کاخ گلستان منتقل شد)


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • KAREN T.M 4472 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  (8) محمدرضا پهلوی /مسجد رفاهی قاهره (مصر)


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • KAREN T.M 4472 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 2 روز قبل

  (9) کریم خان زند بنیانگذار سلسله زندیه -ارگ کریمخانی -شیراز


طلوع تفسیر امید است «KAREN»


#در _امتداد_ نگاه _حسین_باشید #فاضله_هاشمی_غزل


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • محمد علی 3362 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 5 روز قبل

  KAREN T.M : لطفعلی خان زند اخرین شاه زند..(3)

  فکر میکنم توی انبار فرش امامزاده زید توی بازار هست.

 • afraz faran 127 پاسخ 🏅 1 هفته و 5 روز قبل

  KAREN T.M : نادر شاه افشار بناینگذر افشاریه (البته در محوطه محل ارامگاه او مزار کنل محمد تقی خان پیسان هم قرار دارد)(5)

  روحش شاد

 • afraz faran 127 پاسخ 🏅 1 هفته و 5 روز قبل

  KAREN T.M : سه پادشاه هخامنشی /داریوش بزرگ و خشایار شاه و اردشیر یکم (6)

  درود بر اشیان

 • afraz faran 127 پاسخ 🏅 1 هفته و 5 روز قبل

  درود بر روان ایشان که فخر تاریخ کهن ایران زمین هستند

 • KAREN T.M 4472 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 5 روز قبل

  محمد علی : فکر میکنم توی انبار فرش امامزاده زید توی بازار هست.

  بله تو بازار تهران ه و تبدیل به انبار فرش و پارچه شده!


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • ندا غریبه 248 پاسخ 🏅 1 هفته و 4 روز قبل

  KAREN T.M : (7) ناصرالدین شاه در شهر ری ورقد عبدالعظیم حسنی (البته قرار بود اوایل انقلاب سنگ مزار تاریخی اون توسط خلخالی تخریب بشه که خوشبختانه قبل از اون سنگ مزار تاریخی اون به کاخ گلستان منتقل شد)

  خلخالی داعشی بود برا خودش


آمین شود هر آنچه میپندارید ...


آمین شود هر آنچه میپندارید ...

 • محمد علی 3362 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 4 روز قبل

  ندا غریبه : میشه مثلا رفت دید ؟

  نمیدونم. ولی اگه ن‌ه هم سخت نیست. چون مال امامزاده س و انبار فرش هاش هست

 • ندا غریبه 248 پاسخ 🏅 1 هفته و 4 روز قبل

  محمد علی : نمیدونم. ولی اگه ن‌ه هم سخت نیست. چون مال امامزاده س و انبار فرش هاش هست

  ولی چه بد جایی که باید حالت توریستی بگیره اینجور شده .


آمین شود هر آنچه میپندارید ...

 • محمد علی 3362 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 4 روز قبل

  ندا غریبه : ولی چه بد جایی که باید حالت توریستی بگیره اینجور شده .

  به توریست‌ها میگن بازدید از جهنم. بعد نیارنش ن ایران رو ببینن


آمین شود هر آنچه میپندارید ...

 • KAREN T.M 4472 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 3 روز قبل

  ندا غریبه : میشه مثلا رفت دید ؟

  تو یه مغازه است که انبار شده و باید از صاحب ش اجازه گرفت


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

 • KAREN T.M 4472 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 هفته و 2 روز قبل

  ندا غریبه : خلخالی داعشی بود برا خودش

  فعلا دستش از دنیا کوتاهه و هرکس باید پاسخگوی اعمال ش در برابر محکومه الهی باشه!


طلوع تفسیر امید است «KAREN»