• سوال چهارم

  1110 پاسخ آغازکننده 🏅🏅🏅🏅🏅

  یه داستان سه کلمه‌ای غمیگن بگو


تُنسى كأنك لم تكن.تعارف که ندارم؛ جواب های، هویِ!


A frog in a well does not know the great ocean


#در _امتداد_ نگاه _حسین_باشید #فاضله_هاشمی_غزل

 • Aban - 699 پاسخ 🏅🏅 3 هفته پیش, 1 روز

  _پیتزا دیشبو خوردم
  *از زبان خواهر یا برادر.


زبانم سکوت ؛ سرم اماهیاهویِ کوچ ِدرناهای شلوغ و غمگین ...


زبانم سکوت ؛ سرم اماهیاهویِ کوچ ِدرناهای شلوغ و غمگین ...


زبانم سکوت ؛ سرم اماهیاهویِ کوچ ِدرناهای شلوغ و غمگین ...


زبانم سکوت ؛ سرم اماهیاهویِ کوچ ِدرناهای شلوغ و غمگین ...


زبانم سکوت ؛ سرم اماهیاهویِ کوچ ِدرناهای شلوغ و غمگین ...


[I Had a Dream That Someday I Would Just Fly, Fly Away] گروه: «ExtremeMind»


اگر تنهاترین تنها شوم،باز هم خدا هست...


تُنسى كأنك لم تكن.


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


تُنسى كأنك لم تكن.


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


تُنسى كأنك لم تكن.


تُنسى كأنك لم تكن.


هیــــــچ


آمین شود هر آنچه میپندارید ...


رویاهات میکشنت جلو, خاطراتت میکشنت عقب, چی میمونه ازت?امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


تُنسى كأنك لم تكن.


تُنسى كأنك لم تكن.


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون

 • Arezoo Sah 1529 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 3 هفته پیش

  دنیا وفا نداره
  این بود زندگی؟
  دلمون خیلی پره


خوب باش برای کل این د ن ی ا


مردفراموش‌شده

 • میلاد Ⓜ️ 184 پاسخ 🏅 3 هفته پیش

  تولد،فریاد، مرگ =خط عمر
  خستگی،بی‌خوابی، درد= گره‌های کور زندگی
  ردپایی روی قلب = جای ظلم و غم یار


تُنسى كأنك لم تكن.


ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ


A frog in a well does not know the great ocean