• بابت چی؟

    0 پاسخ آغازکننده 🏅🏅🏅🏅🏅

    راستی بابت چیا هنوز خدا رو شکر میکنید؟:)


دِلبر که جآن فرسود از او...♡


گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست!

  • مریم بختیاری 215 پاسخ 🏅 8 ماه پیش, 1 هفته

    بابت سلامتی خانوادم و اینکه کنارمن ...بابت اینکه خدا هیچوقت فراموشم نمیکنه با اینکه من گاهی ازش غافل میشم عاشقشم جون خودش


بعضی وقتا آدم میبخشه هیچی هم نمیگه اما دیگه اعتماد نمیکنه ... گروه: «اصالت»