دوباره برمی گردم، به آخرین بوسه! (:


A frog in a well does not know the great ocean


A frog in a well does not know the great ocean


تعارف که ندارم؛ جواب های، هویِ!


sahereh


sahereh

 • چی بگم :/ 1858 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 6 ماه پیش, 1 هفته

  من اینایی که زیر ده سال هستن رو به نوه خوندگی قبول میکنم:/


sahereh

 •  محمد  علی 3660 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 6 ماه پیش, 1 هفته

  ^gha~zal ^ : عخی کوشولو

  صبح ک از خواب پامبشم میگم برو دست و صورتمو بشورم بیام سوالای تو رو جواب بدم خخخ

 • ( ; Zri" 10 پاسخ رهگذر 6 ماه پیش, 1 هفته

  چی بگم :/ : من اینایی که زیر ده سال هستن رو به نوه خوندگی قبول میکنم:/

  رویِ ده سال راه نداره؟


A frog in a well does not know the great ocean


sahereh


sahereh


A frog in a well does not know the great ocean

 • ^gha~zal ^ 731 پاسخ 🏅🏅 6 ماه پیش, 1 هفته

   محمد  علی : صبح ک از خواب پامبشم میگم برو دست و صورتمو بشورم بیام سوالای تو رو جواب بدم خخخ


  ایول خخخخ دمت گرم


sahereh


sahereh

 • ( ; Zri" 10 پاسخ رهگذر 6 ماه پیش, 1 هفته

  چی بگم :/ : مامان بزرگ خوبی میشم خوشبحال نوه هامو شوهرم

  واسمون کتاب قصه هم میخونی؟: )


sahereh

 • چی بگم :/ 1858 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 6 ماه پیش, 1 هفته

  ( ; Zri" : واسمون کتاب قصه هم میخونی؟: )

  عزیزم فقط صبحا میخونم
  شبا آقا جونتون عادت نداره بدون من بخوابه
  من تو شصت و یک سالگیم:/


saherehsahereh


 • ( ; Zri" 10 پاسخ رهگذر 6 ماه پیش, 1 هفته

  چی بگم :/ : عزیزم فقط صبحا میخونم شبا آقا جونتون عادت نداره بدون من بخوابه من تو شصت و یک سالگیم:/

  زارت/: