• سرگرمیت تو این روزا چیه؟؟

    2 پاسخ آغازکننده رهگذر

    ورزش می‌کنی؟
    نقاشی می‌کشی؟
    درس می‌خونی؟
    می‌خوابی؟ ????


دِلبر که جآن فرسود از او...♡


دِلبر که جآن فرسود از او...♡


لبخندت برقرار ... محفلت گرم ... شادیت همیشگی ♥️ گروه: «Marya group♥️»


تعارف که ندارم؛ جواب های، هویِ!


اگر چیزهایی بخوانید که با آن موافقید؛ هرگز چیزی یاد نخواهید گرفت..


خزان عاشق