• تعداد گنجشک ها

  5 پاسخ آغازکننده رهگذر

  یک دسته گنجشگ در حال پرواز بودند، بعد از مدتی طولانی راه، خسته شده بودند و روی دو رشته سیم برق نشستند و کمی که استراحت کردند و یکی از گنجشک ها که بالا نشسته بود گفت: یکی از شما ها بیایید پیش ما، و ما بشیم دو برابر شما.
  یکی از گنجشک های پایین اعتراض کرده و گفت : نه خیر، یکی از شما ها بیایید پیش ما، و ما با هم مساوی بشیم.
  حساب کنید چند گنجشک بالا نشسته بود و چند گنجشک پایین نشسته بود؟؟؟
  (gol) (gol) (gol) (gol)

 • پیام S⭐✔ 1363 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 6 ماه پیش و 2 هفته قبل

  شما باید رمان بنویسید استعداد خوبی دارید


تو که فاتح شهرقلبمی گروه: «حوری خوشگله»