• پنهان کاری؟!

  102 پاسخ آغازکننده 🏅

  بزرگترین چیزی که پنهان کردی و فهمیدن چی بود؟!
  بزرگترین چیزی که پنهان کردی و هنوز نفهمیدن یا وقتی فهمیدن که دیگه مهم نبوده چی بود یا هست؟!

 •  محمد  علی 3660 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 6 ماه پیش و 3 هفته قبل

  Chocolate girl : ولی کآربدی میکنی بگو تا راحت شی :)

  من از هر جاش بگم بد آموزی داره.. ولی سالهاس هیچ چیز مخفی ندارم. همیشه روباز بازی می‌کنم. به حدی صادقانه که هیشکی شک نمیکنه

 • Sara Eti 2904 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 6 ماه پیش و 3 هفته قبل

  کار بدی که بخواد به بقیه مربوط باشه یا اسیبی بهشون برسه انجام ندادم ولی خب ی چندتا چیز هستش که با کسی به اون صورت درموردش حرف نزدم مثلا یا جنبشو نداشتن یا اصن بهشون ربط نداشته.مثلا یکیش درمورد احساساتمو اینجور چیزا بقیشم دیگه نمیگم


تعارف که ندارم؛ جواب های، هویِ!

 • احسان احسان 73 پاسخ رهگذر 6 ماه پیش و 3 هفته قبل

  بزرگترین چیز غم و احساساتم بوده که هیچوقت هیچکی چیزی ازش نفهمیده!!

 • ╋ - 1504 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 6 ماه پیش و 3 هفته قبل

  بذا پنهون بمونه بهتره -_-


فاصله دلیلی برای دور بودن قلب ها نیست....! ♡

 • Chocolate girl 155 پاسخ 🏅 6 ماه پیش و 3 هفته قبل

   محمد  علی : من از هر جاش بگم بد آموزی داره.. ولی سالهاس هیچ چیز مخفی ندارم. همیشه روباز بازی می‌کنم. به حدی صادقانه که هیشکی شک نمیکنه

  بله بله

 • پنام © 1538 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 6 ماه پیش و 3 هفته قبل

  خدایی کی جرات داره جواب این سوالو بده؟
  اینو باید تو جرعت حقیقت پرسید.


 • ? ‌ 102 پاسخ 🏅 6 ماه پیش و 3 هفته قبل

  پنام © : خدایی کی جرات داره جواب این سوالو بده؟ اینو باید تو جرعت حقیقت پرسید.

  خب پس خودم اول میگم

  چیزی که فهمیدن :تعهد کتبی دادنم تو مدرسه

  چیزی که هیچکس نمیدونه: دسیپرامین مصرف می کنم

 • ? ‌ 102 پاسخ 🏅 6 ماه پیش و 3 هفته قبل

   محمد  علی : من از هر جاش بگم بد آموزی داره.. ولی سالهاس هیچ چیز مخفی ندارم. همیشه روباز بازی می‌کنم. به حدی صادقانه که هیشکی شک نمیکنه

  بگو من ازش نتیجه مثبت میکشم بیرون

 • ? ‌ 102 پاسخ 🏅 6 ماه پیش و 3 هفته قبل

  Sara Eti : کار بدی که بخواد به بقیه مربوط باشه یا اسیبی بهشون برسه انجام ندادم ولی خب ی چندتا چیز هستش که با کسی به اون صورت درموردش حرف نزدم مثلا یا جنبشو نداشتن یا اصن بهشون ربط نداشته.مثلا یکیش درمورد احساساتمو اینجور چیزا بقیشم دیگه نمیگم

  کار خوبی کردی که بهشون نگفتی

 • ? ‌ 102 پاسخ 🏅 6 ماه پیش و 3 هفته قبل

  احسان احسان : بزرگترین چیز غم و احساساتم بوده که هیچوقت هیچکی چیزی ازش نفهمیده!!

  خوبه که نفهمیدن