فاصله دلیلی برای دور بودن قلب ها نیست....! ♡


فاصله دلیلی برای دور بودن قلب ها نیست....! ♡

 • ╋ - 1485 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 7 ماه پیش, 1 هفته

  ولنتاین نزدیکه-و ب پشمم نیس


فاصله دلیلی برای دور بودن قلب ها نیست....! ♡


sahereh


خزان عاشق

 • پنام © 1530 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 7 ماه پیش, 1 هفته

  یعنی الان عکس پای شیو نشده ام رو برات بفرستم؟ D:امضای خدا پای برگه آرزوهاتون
Hürr


خزان عاشق

 • خزان خانوم 1173 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 7 ماه پیش, 1 هفته

  پنام © : یعنی الان عکس پای شیو نشده ام رو برات بفرستم؟ D:

  خخخخ خدا نکشتت دختر
  کلی خندیدم .
  اینم یکی از نشان های سینگلی


خزان عاشق

 • 043 - 887 پاسخ 🏅🏅🏅 7 ماه پیش, 1 هفته

  با این اوصاف من سینگل پرومکس محسوب میشم:/


[ rely on yourself]


فاصله دلیلی برای دور بودن قلب ها نیست....! ♡


فاصله دلیلی برای دور بودن قلب ها نیست....! ♡

 • Sara Eti 2871 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 7 ماه پیش, 1 هفته

  با دلیتی که زدم تمام چیزایی که نشون دهنده سینگلیم بود پرید فعلا همینقد در توانمه:/


تعارف که ندارم؛ جواب های، هویِ!

 • Anti . 634 پاسخ 🏅🏅 7 ماه پیش, 1 هفته

  لذت بخش ترین بغلی که توش میخوابم ، بغل پریزه :/


گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست!


گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست!

 • پری‌سآ .... 260 پاسخ 🏅 7 ماه پیش, 1 هفته

  ╋ - : 25بهمن

  منی ک باید ولنتاین برای دوست دخترم کادو بگیرم :/
  یکی بیاد بهش بفهمونه ک این روز عشق ،فرق داره با علاقه ای ک من بهش دارم..

 • B4hii mh 98 پاسخ رهگذر 7 ماه پیش, 1 هفته

  پری‌سآ .... : منی ک باید ولنتاین برای دوست دخترم کادو بگیرم :/ یکی بیاد بهش بفهمونه ک این روز عشق ،فرق داره با علاقه ای ک من بهش دارم..

  دیگه آدم که خربزه میخوره باید پا لرزشم بشینه

 • پری‌سآ .... 260 پاسخ 🏅 7 ماه پیش, 1 هفته

  Anti . : لذت بخش ترین بغلی که توش میخوابم ، بغل پریزه :/

  برق پریز نگیرتت صلوات محمدی پسند ختم کنید