پسر غریبه


تُنسى كأنك لم تكن.


مردفراموش‌شده


#در _امتداد_ نگاه _حسین_باشید #فاضله_هاشمی_غزل


خزان عاشق


هر پایانی، سرآغازیست نو...♥️


[ rely on yourself]

  • KAREN T.M 5353 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 8 ماه پیش و 2 هفته قبل

    گاندولف خاکستری : بله کوه اخلاق

    سبحی جوون تا اونجایی که من مطلعم تو «ادلب» بهت «تام کروز» مشرقی میگن !! از بس که مشالله خوش تیپ و خوش هیکل و خوش فیسی!


طلوع تفسیر امید است «KAREN»


پسر غریبه


♡ ❤️ ♡


[ rely on yourself]


پسر غریبه


پسر غریبه


پسر غریبه


پسر غریبه


پسر غریبه


پسر غریبه


A frog in a well does not know the great ocean


پسر غریبه


A frog in a well does not know the great ocean


پسر غریبه


یا رب نظر تو برنگردد....


پسر غریبه


پسر غریبه