• بهترین پند چیست؟

  98 پاسخ آغازکننده رهگذر

  بهترین توصیه‌ای که تا به حال از کسی شنیده‌ای چیست ؟


پسر غریبه


شکوه سکوت را به ارزانی کلام مفروش ...


تُنسى كأنك لم تكن.


هر پایانی، سرآغازیست نو...♥️


خزان عاشق


golgoe

 • A H 48 پاسخ رهگذر 10 ماه پیش و 4 هفته قبل

  بهترین پند از طرف بهترین دوستان ماست که بهترین دوسست هر کس آفریدگارش و منتخبین و دوستان خدا هستند.


کارشناس طراحی و گرافیک کامپیوتری گروه: «گرافیک کامپیوتری»

 • عاطفه.۶۱ .ش 80 پاسخ رهگذر 3 هفته پیش, 1 روز

  از کسی نشنیدم اما تجربه کردم

  به هیچ کس اعتماد نکن .چه همجنس باشه چه جنس مخالف
  چه دوست باشه چه غریبه
  خیلی ها دوستی دوستی ازت میکنن پوستی