• خصوصیات اخلاقی

  254 پاسخ آغازکننده 🏅

  اولین خصوصیتی که از طریق پست هام یا صحبت باهام متوجه شدید چیه؟ کلا هرگونه پیشنهاد و انتقادی دارید بگید\r\nخوشحال میشم از طریق اینجا دوست های خوبی پیدا کنم:) (gol)

 • مولانا _ ناصح 100 پاسخ 🏅 8 ماه پیش, 1 هفته

  دور گردون گر دو روزی به مراد ما نرفت.
  دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور.
  دلتنگ مباش

 • Aliram Parsa 184 پاسخ 🏅 8 ماه پیش, 1 هفته

  خیلی کم حرف و مظلومی مهشید. به نظرم خیلی هم کم حاشیه ای:)

 •  محمد  علی 3624 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 8 ماه پیش, 1 هفته

  هعی اسمتو میبینم یاد یه مهشید دیگه میوفتم که تو اون نیسی خخخ


sahereh

 • mahshid ma 254 پاسخ 🏅 8 ماه پیش, 1 هفته

  مولانا _ ناصح : دور گردون گر دو روزی به مراد ما نرفت. دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور. دلتنگ مباش

  ممنون از نظرتون


هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»


هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»


هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»

 • mahshid ma 254 پاسخ 🏅 8 ماه پیش, 1 هفته

   محمد  علی : هعی اسمتو میبینم یاد یه مهشید دیگه میوفتم که تو اون نیسی خخخ

  کیه؟ خو از من یاد چیزی نمی افتی؟ :(


هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»


هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»


پسر غریبه

 • رضا قربانی 1 پاسخ رهگذر 8 ماه پیش, 1 هفته

  تا اونجا که شمارو شناختم دختری هستین مهربان وفداکار وخانواده دوست


وطن فروش، با خفت، می میرد!


مردفراموش‌شده


شما یک اثر هنری هستید همه شما را درک نخواهند کرد، اما افرادی که شما را دوست داشته باشند هرگز فراموش تان نخواهند کرد.

 • آریا بینظیر 10 پاسخ رهگذر 8 ماه پیش, 1 هفته

  ادما تا ادمها رو دقیق نشاسن که نمیتونن نظر بدن........... بعدشم شناخت ادمها بسیار مشکله .... با توجه به مطالبت ادمی هستی که دل هر کسی میخواد همه اینطوری باشن خوب هستین شما ... اریا


تو که فاتح شهرقلبمی گروه: «حوری خوشگله»

 • KAREN T.M 5339 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 8 ماه پیش, 1 هفته

  پیام S⭐✔ : تمیز یعنی چی سبحان گلی

  تمیز /زیبا و در انتها مذهبی از تاکیتک های سبحی جوون هستن!!!!


طلوع تفسیر امید است «KAREN»


تو که فاتح شهرقلبمی گروه: «حوری خوشگله»


هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»


هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»


هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»


هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»


هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»


هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»


هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»

 • mahshid ma 254 پاسخ 🏅 8 ماه پیش, 1 هفته

  آریا بینظیر : ادما تا ادمها رو دقیق نشاسن که نمیتونن نظر بدن........... بعدشم شناخت ادمها بسیار مشکله .... با توجه به مطالبت ادمی هستی که دل هر کسی میخواد همه اینطوری باشن خوب هستین شما ... اریا

  بله ممنون


هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»


هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»

 • panah . 1026 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 8 ماه پیش, 1 هفته

  دختر مهربونو باشخصیتی هستی


طلوع تفسیر امید است «KAREN»


تو که فاتح شهرقلبمی گروه: «حوری خوشگله»


هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»


هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»


هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»


لبخندت برقرار ... محفلت گرم ... شادیت همیشگی ♥️ گروه: «Marya group♥️♥️»


طلوع تفسیر امید است «KAREN»


هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»

 • mahshid ma 254 پاسخ 🏅 8 ماه پیش, 1 هفته

  KAREN T.M : کم سعادتیم سبحی جوون در پی واحد لقمه نون حلال!

  نظری راجب به سوالم نداری؟


هر چه مغرورتر باشی تشنه ترند برای با تو بودن و هرچه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند؛ امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛ سادهـ از کنارت عبور می کنند … گروه: «به آیینه نگاه کن»