• هفت شهر عشق....

  113 پاسخ آغازکننده 🏅

  هفت شهر عشق را عطار گشت.....

  سلام دوستان،
  ادامه این مصرع رو میتونین یه برداشت ازاد داشته باشین ازش...

  حالا تو هر زمینه ای که مایل بودین...
  میتونه نقد اجتماعی و فرهنگی باشه...
  میتونه شعر باشه..
  میتونه حستون تو همون لحظه باشه...
  خلاصه خوشحال میشم شرکت کنین...

 • امیر همایون . 510 پاسخ 🏅🏅 11 ماه پیش و 3 هفته قبل

  شرح هفت مرحله
  - وادی اول: طلب
  - وادی دوم: عشق
  - وادی سوم: معرفت
  - وادی چهارم: استغنا
  - وادی پنجم: توحید
  - وادی ششم: حیرت
  - وادی هفتم: فقر و فنا

 • دختر شرقی محبوب 113 پاسخ 🏅 11 ماه پیش و 3 هفته قبل

  امیر همایون . : شرح هفت مرحله - وادی اول: طلب - وادی دوم: عشق - وادی سوم: معرفت - وادی چهارم: استغنا - وادی پنجم: توحید - وادی ششم: حیرت - وادی هفتم: فقر و فنا

  ممنونم ازتون ...
  پاسختون ادبی و کامل بود...
  یاد گرفتم...


golgoe


خزان عاشق


تو که فاتح شهرقلبمی گروه: «حوری خوشگله»


خزان عاشق


خزان عاشق


golgoe


طلوع تفسیر امید است «KAREN»


وطن فروش، با خفت، می میرد!

 • نکهت رهسپار 27 پاسخ رهگذر 11 ماه پیش, 1 هفته

  مولوی نه در این یک بیت بلکه در جای جای آثار خود از عطار به نیکی یاد کرده و بی هیچ اغراقی او را می ستاید؛ چراکه شاید ارزش وجودی آثار خود را وام دار این شاعر و عارف بلندآوازه نیشابوری می داند. معروف است که بهاءالدین محمد –پدر مولوی- در مهاجرت خود، زمانی که از نیشابور می گذرد به ملاقات عطار رفته و عطار نسخه ای از کتاب «اسرار نامه» خود را به مولوی که در آن زمان خردسال بود می بخشد.

 • دختر شرقی محبوب 113 پاسخ 🏅 11 ماه پیش, 1 هفته

  نکهت رهسپار : مولوی نه در این یک بیت بلکه در جای جای آثار خود از عطار به نیکی یاد کرده و بی هیچ اغراقی او را می ستاید؛ چراکه شاید ارزش وجودی آثار خود را وام دار این شاعر و عارف بلندآوازه نیشابوری می داند. معروف است که بهاءالدین محمد –پدر مولوی- در مهاجرت خود، زمانی که از نیشابور می گذرد به ملاقات عطار رفته و عطار نسخه ای از کتاب «اسرار نامه» خود را به مولوی که در آن زمان خردسال بود می بخشد.

  به به مرسی نکهت عزیز، استفاده کردم از اطلاعاتتون...


وطن فروش، با خفت، می میرد!

 • نکهت رهسپار 27 پاسخ رهگذر 11 ماه پیش, 1 هفته  به قول مولانا :-«هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم» حتما تا به حال این متن زیبا را شنیده اید اما شاید داستان آن را ندانید.
  گفت ما را هفت وادی در ره است * چون گذشتی هفت وادی، درگه است*

  هست وادی طلب آغاز کار * وادی عشق است از آن پس، بی کنار*

  پس سیم وادی است آن معرفت * پس چهارم وادی استغنا صفت*

  هست پنجم وادی توحید پاک * پس ششم وادی حیرت صعب‌ ناک*

  هفتمین، وادی فقر است و فنا * بعد از این روی روش نبود تو را*

  در کشش افتی، روش گم گرددت * گر بود یک قطره قلزم گرددت*


golgoe