• - / 798 پاسخ 🏅🏅 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  چه معنی میده با خانم متاهل دوست شد:\¿


[ rely on yourself]

 • شاهین رحمانی 34 پاسخ رهگذر 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  - / : چه معنی میده با خانم متاهل دوست شد:\¿

  راستش شاید معنی نده ولی چیزی هست که بسیاره این روزها

 • محمد ماهان 1060 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  مشکل رو باید تو خودمون بگردیم، وگرنه دوستی با خانم متاهل و غیر متاهل فرقی نداره، اگه برای دوستیامون حدومرز نعیین کنیم هیچ اتفاقی نمیفته....


ما دهه هشتادیا گودزیلا نیستیم به خدا، سوژه شماییمو جیکمونم درنمیاد. گروه: «ماشین لوکس»

 • |چنگیز | 364 پاسخ 🏅🏅 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  مشکل که چه عرض کنم کثافت کاریه و ذات عفونی و خراب اون مرد یا پسر رو نشون میده !

 • مهدی توکلی 66 پاسخ رهگذر 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  منظور از دوستی چی باشه مهم هست من تو محیط کار با خانم همکارام دوستم اگر لازم باشه در مواقع ضروری بهم در کارها یا مشکلات مالی کمک میکنم یا اگر لازم باشه باهاشون همراه میشم تا وسایل مورد نیازشون را خرید کنن ویا دسته جمعی به کوه میریم

 • شاهین رحمانی 34 پاسخ رهگذر 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  - / : چه معنی میده با خانم متاهل دوست شد:\¿

  سلام از نظر شما ممکنه معنی نده - ولی واقعیتی هست که وجود دارده - نباید با پاک کردن صورت مسئله از بررسی آن خوداری کنیم -

 • شاهین رحمانی 34 پاسخ رهگذر 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  ساحل ...... : همش مشکله! شما مزیتاشو بگو!

  مزیت هایی داری برای طرفین :
  به عنوان نمونه اول اینکه دیگه بهانه نمیاره من دخترم
  یا اینکه دمو دققیه زنگ نمیزنه یا غر نمیزنه ......

 • شاهین رحمانی 34 پاسخ رهگذر 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  محمد ماهان : مشکل رو باید تو خودمون بگردیم، وگرنه دوستی با خانم متاهل و غیر متاهل فرقی نداره، اگه برای دوستیامون حدومرز نعیین کنیم هیچ اتفاقی نمیفته....

  آفرین ولی خوب بالاخره از تجربیاتتون بفرمایید بفسه استفاده کنند مثلا بفرمایید مشکل چی بود و چجوری حل کردین

 • Parizad ♡ 739 پاسخ 🏅🏅 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  دوستی با یک خانم یا آقای متاهل باعث بی بند و باری میشه .
  تعهد از بین طرفین برداشته میشه


sahereh

 • ♡ꫝⅈꪜꪖ 76 1071 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  دیگه هر تفکر کثیفیو نپرسید رواج بدین ...اونقدر مرد باش که به ناموس کسی کار نداشته باشی بتظرم کار بی عرضه هاس یعنی اون شخص انقدر مرد نبوده که یه دخترو مال خودش کنه میفته دنبال ناموس مردم

 • شاهین رحمانی 34 پاسخ رهگذر 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  |چنگیز | : مشکل که چه عرض کنم کثافت کاریه و ذات عفونی و خراب اون مرد یا پسر رو نشون میده !

  مثلا دیگه خانمهای متاهل مشکلی ندارند از نظر شما

 • شاهین رحمانی 34 پاسخ رهگذر 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  Parizad ♡ : دوستی با یک خانم یا آقای متاهل باعث بی بند و باری میشه . تعهد از بین طرفین برداشته میشه

  عزیزم من مشکل دوست شدن را خواستم نه نتیجه دوست شدن را

 • شاهین رحمانی 34 پاسخ رهگذر 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  ♡ꫝⅈꪜꪖ 76 : دیگه هر تفکر کثیفیو نپرسید رواج بدین ...اونقدر مرد باش که به ناموس کسی کار نداشته باشی بتظرم کار بی عرضه هاس یعنی اون شخص انقدر مرد نبوده که یه دخترو مال خودش کنه میفته دنبال ناموس مردم

  اهان یعنی شما هم دنباله پاک کردن صورت مسئله هستنی متاسفانه تو چندین دهه اخیر فقط صورت مسئله پاک شده اخرش هم شده این که داری می بینی


sahereh

 • شاهین رحمانی 34 پاسخ رهگذر 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  مهدی توکلی : منظور از دوستی چی باشه مهم هست من تو محیط کار با خانم همکارام دوستم اگر لازم باشه در مواقع ضروری بهم در کارها یا مشکلات مالی کمک میکنم یا اگر لازم باشه باهاشون همراه میشم تا وسایل مورد نیازشون را خرید کنن ویا دسته جمعی به کوه میریم

  خوب این خیلی خوبه - ولی منظور من دوستی از نوع احساسی و رابطه عمیق هست بالاخره دلایل مختلف زن متاهل ترجیح میده غیر از شوهرش یه نفر دیگه را داشته باشه

 • Parizad ♡ 739 پاسخ 🏅🏅 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  شاهین رحمانی : خوب این خیلی خوبه - ولی منظور من دوستی از نوع احساسی و رابطه عمیق هست بالاخره دلایل مختلف زن متاهل ترجیح میده غیر از شوهرش یه نفر دیگه را داشته باشه

  خب تو که اینقدر ذهنت بازه به زنت بگو بیاد اینجا با بقیه رابطه احساسی عمیق برقرار کنه


sahereh


golgoe

 • ♡ꫝⅈꪜꪖ 76 1071 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  شاهین رحمانی : اهان یعنی شما هم دنباله پاک کردن صورت مسئله هستنی متاسفانه تو چندین دهه اخیر فقط صورت مسئله پاک شده اخرش هم شده این که داری می بینی

  این قضیه همیشه بوده ولی واقعیت اینه که فقط مال افرادیه ک ضعف شخصیتی دارن و باید حتما مشاوره برن

 • شاهین رحمانی 34 پاسخ رهگذر 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  Parizad ♡ : خب تو که اینقدر ذهنت بازه به زنت بگو بیاد اینجا با بقیه رابطه احساسی عمیق برقرار کنه

  آفرین به شما که فرهنگ یه بحث معمولی را نداری و سریع موضوع شخصی میکنی تو که ظرفیت این مباحث را نداری مجبور نیستی بلغور کنی

 • ساسان . 31 پاسخ رهگذر 2 هفته پیش و 3 روز قبل

  شما یه ادم به شدت لاشی و بی ناموس و کثیف هستی.
  از نظر تو یکی بیفته دنبال مامانت اشکال نداره.
  آخه دیگه دختر نیس.
  منظورتو البته کامل هنوز نگفتم ....