#در _امتداد_ نگاه _حسین_باشید #فاضله_هاشمی_غزل

  • خزان خانوم 659 پاسخ 🏅🏅 2 هفته پیش و 5 روز قبل

   با همشون موافق ام ولی با آخرین گزینه شدید موافقم چون اطرافم خیلی دیدم تهش خراب شد


  خزان عاشق


  مردفراموش‌شده

  • رها مهیار 603 پاسخ 🏅🏅 2 هفته پیش و 5 روز قبل

   اگه بجای رفیق کلمه دوست بود با همشون موافق بودم، اما رفیق همیشه رفیقه و هیچ جوره نمیفروشدم، تو کل دنیا خیلی خیلی خوشبخت باشی دو سه تا رفیق میتوانی داشته باشی...


  شما یک اثر هنری هستید همه شما را درک نخواهند کرد، اما افرادی که شما را دوست داشته باشند هرگز فراموش تان نخواهند کرد.


  تُنسى كأنك لم تكن.


  شما یک اثر هنری هستید همه شما را درک نخواهند کرد، اما افرادی که شما را دوست داشته باشند هرگز فراموش تان نخواهند کرد.


  فاصله دلیلی برای دور بودن قلب ها نیست....! ♡


  شما یک اثر هنری هستید همه شما را درک نخواهند کرد، اما افرادی که شما را دوست داشته باشند هرگز فراموش تان نخواهند کرد.


  تو که فاتح شهرقلبمی گروه: «حوری خوشگله»

  • رها مهیار 603 پاسخ 🏅🏅 2 هفته پیش, 1 روز

   اگه کلمه ذوست بود همش درست بود اما رفیق خیلی جایگاهش خاص و ویژه ست


  شما یک اثر هنری هستید همه شما را درک نخواهند کرد، اما افرادی که شما را دوست داشته باشند هرگز فراموش تان نخواهند کرد.