• آدم خفن؟

  990 پاسخ آغازکننده 🏅🏅🏅

  یکی از لحظاتی که احساس کردی خیلی آدم خفنی هستیو برام بگو. (deghat)


تو که فاتح شهرقلبمی گروه: «حوری خوشگله»

 • Khatereh - 869 پاسخ 🏅🏅🏅 2 هفته پیش

  یه سال از طرف مدرسه واسه مسابقات والیبال رفته بودیم. ست آخر ۱۴-۱۴ بودیم که اونا تا ۱۶ رو گرفتن ولی خطا داشتن داور متوجه نشده بود. وقتی امتیازو گرفتن کلی ذوق کردن و خوشحال شدن وسط زمین می‌رقصیدن :)) بعد من رفتم گفتم خطا داشتن و امتیازا برگشت و این دفعه ما رسیدیم به ۱۶ و اول شدیم :)) یادش بخیر...


تُنسى كأنك لم تكن.

 • رها مهیار 603 پاسخ 🏅🏅 2 هفته پیش

  هر موقع خواستم اینطور فک کنم خدا خفن تر نشونم داد، بخودم مغرور نمیشم چون همیشه بهتر از بهترین هم هست عزیز


شما یک اثر هنری هستید همه شما را درک نخواهند کرد، اما افرادی که شما را دوست داشته باشند هرگز فراموش تان نخواهند کرد.

 • panah . 990 پاسخ 🏅🏅🏅 2 هفته پیش

  Khatereh - : یه سال از طرف مدرسه واسه مسابقات والیبال رفته بودیم. ست آخر ۱۴-۱۴ بودیم که اونا تا ۱۶ رو گرفتن ولی خطا داشتن داور متوجه نشده بود. وقتی امتیازو گرفتن کلی ذوق کردن و خوشحال شدن وسط زمین می‌رقصیدن :)) بعد من رفتم گفتم خطا داشتن و امتیازا برگشت و این دفعه ما رسیدیم به ۱۶ و اول شدیم :)) یادش بخیر...

  چ ادم خفنی ایول

 • panah . 990 پاسخ 🏅🏅🏅 2 هفته پیش

  رها مهیار : هر موقع خواستم اینطور فک کنم خدا خفن تر نشونم داد، بخودم مغرور نمیشم چون همیشه بهتر از بهترین هم هست عزیز

  اینم حرفیه خواهری جون موفق باشی همیشه


شما یک اثر هنری هستید همه شما را درک نخواهند کرد، اما افرادی که شما را دوست داشته باشند هرگز فراموش تان نخواهند کرد.

 • Sajjad Sarabi 118 پاسخ 🏅 2 هفته پیش

  تو 14 سالگیم اول استان شدم تو مسابقات پرش با اسب...
  شیرین ترین لحظه عمرم تا اون موقع بود...

 • panah . 990 پاسخ 🏅🏅🏅 2 هفته پیش

  Sajjad Sarabi : تو 14 سالگیم اول استان شدم تو مسابقات پرش با اسب... شیرین ترین لحظه عمرم تا اون موقع بود...

  ایول پس سوارکار حرفه ای هستین

 • مهرداد رضائی 89 پاسخ رهگذر 2 هفته پیش

  سر کار نظارت یه ساختمان رو داشتم . طرف خیلی بی کیفیت کار کرده بود پیمانکارش رو با عصبانیت خواستم بیاد دفترم توضیح بده چرا اینجوری کار کرده . اومد مثل بید میلرزید و نمیتونست صحبت کنه بزور جلو خندمو گرفتم .اینقدر ترسیده بود میخواست بره بیرون در زد و رفت ...

  موردی که تو ذهنم بود . تقدیم

 • panah . 990 پاسخ 🏅🏅🏅 2 هفته پیش

  مهرداد رضائی : سر کار نظارت یه ساختمان رو داشتم . طرف خیلی بی کیفیت کار کرده بود پیمانکارش رو با عصبانیت خواستم بیاد دفترم توضیح بده چرا اینجوری کار کرده . اومد مثل بید میلرزید و نمیتونست صحبت کنه بزور جلو خندمو گرفتم .اینقدر ترسیده بود میخواست بره بیرون در زد و رفت ... (sheitoon) (sheitoon) (sheitoon) موردی که تو ذهنم بود . تقدیم

  خخخخخخ خیلیم عالی مهندس

 • panah . 990 پاسخ 🏅🏅🏅 2 هفته پیش

  Sajjad Sarabi : یه زمانی بودم...

  ماهم یه زمانی اسب داشتیم ولی مامانم نزاش من سوار شم فقط یه بار بازور سوارشدم میترسید میگف خطرناکه میفتی


خزان عاشق

 • مَمَد جِرزَن 489 پاسخ 🏅🏅 2 هفته پیش

  هیچ‌موقع‌‌این‌حس‌نکردم
  همیشه‌باخودم‌میگم‌دس‌بالای‌دسد‌زیااااده


مردفراموش‌شده

 • M a h S a 405 پاسخ 🏅🏅 2 هفته پیش

  هیچوقت... نمیدونمم چرا هیچ اتفاقی هیچ تشویقی هیچ تحسینی حس خوب و خفنی نمیده بهم:(

 • ♡ꫝⅈꪜꪖ 76 1027 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 2 هفته پیش

  مسابقات اسکیت منطقه اول شدم تو گروه B و رفتم فینال عکسمو‌زده بودن چند جای خیابون مدرسه بابام واقعا حس کرده بود دخترشایسته جهانم خخخخخ یادش بخیر

 • سمانه خ 15 پاسخ رهگذر 2 هفته پیش

  هر وقت حس خفن بودن داشتم بلایی سرم اومد . دست بالا دست زیاده خواهری

 • panah . 990 پاسخ 🏅🏅🏅 2 هفته پیش

  M a h S a : هیچوقت... نمیدونمم چرا هیچ اتفاقی هیچ تشویقی هیچ تحسینی حس خوب و خفنی نمیده بهم:(

  اوهوم جالبه

 • panah . 990 پاسخ 🏅🏅🏅 2 هفته پیش

  ♡ꫝⅈꪜꪖ 76 : مسابقات اسکیت منطقه اول شدم تو گروه B و رفتم فینال عکسمو‌زده بودن چند جای خیابون مدرسه بابام واقعا حس کرده بود دخترشایسته جهانم خخخخخ یادش بخیر

  ای جان عزیزم خخخ

 • panah . 990 پاسخ 🏅🏅🏅 2 هفته پیش

  سمانه خ : هر وقت حس خفن بودن داشتم بلایی سرم اومد . دست بالا دست زیاده خواهری

  اوهم اینم حرفیه

 • ☆ ☆ 255 پاسخ 🏅 2 هفته پیش

  مسابقه تدریس درس زبان داشتم بادوستم اون یه درس دیگه بودهی اومدگفت من اول میشم توکاری نکردی زیادمن اِل کردم وبِل کردم،مامانم دانشجومن وراهنمایی میکنه بابام فلانه،بعدتوشهرستان واستان اول شدم،معلممونم ازجلوتودفترچه خاطرات همه اسم من ونوشت وشدم خاطره اون روز،جلوی اموزش پرورش ومدرسه هم بَنرزدن برام،کلی هم جایزه روزمعلم بهم دادن خخخخ،ازاونطرفم باعث شدم مدیرمون مدیرنمونه استان بشه،دیدم دوستم داره گریه میکنه رفتم پیشش ولی بیشترحرص خورد:/


بسیارسفرباید،تاپخته شودخامی...

 • مس ح 316 پاسخ 🏅🏅 2 هفته پیش

  بیشتر کارهایی که تو محل کارم کسی قادر به انجام نیست و انجامش میدم

 • panah . 990 پاسخ 🏅🏅🏅 2 هفته پیش

  ☆ ☆ : مسابقه تدریس درس زبان داشتم بادوستم اون یه درس دیگه بودهی اومدگفت من اول میشم توکاری نکردی زیادمن اِل کردم وبِل کردم،مامانم دانشجومن وراهنمایی میکنه بابام فلانه،بعدتوشهرستان واستان اول شدم،معلممونم ازجلوتودفترچه خاطرات همه اسم من ونوشت وشدم خاطره اون روز،جلوی اموزش پرورش ومدرسه هم بَنرزدن برام،کلی هم جایزه روزمعلم بهم دادن خخخخ،ازاونطرفم باعث شدم مدیرمون مدیرنمونه استان بشه،دیدم دوستم داره گریه میکنه رفتم پیشش ولی بیشترحرص خورد:/

  خخخخخخخخ ای جان.. حقش بوده

 • panah . 990 پاسخ 🏅🏅🏅 2 هفته پیش

  مس ح : بیشتر کارهایی که تو محل کارم کسی قادر به انجام نیست و انجامش میدم

  اها افرین


[ rely on yourself]

 • ᵃʳᶻᵘ - 126 پاسخ 🏅 2 هفته پیش

  خفن که کلمه مناسبی برای احساسی که داشتم نیست ولی اخرین باری که خیلی به خودم افتخار میکردم وقتی بود که تونستم یه کورس با یه استاد کانادایی بردارم برای زبان و بدون هیچ اشتباهی تونستم باهاش انگلیسی صحبت کنم. هنوز بهش فکر میکنم ذوق مرگ میشم:)))))

 • سعید حقیقی 87 پاسخ رهگذر 2 هفته پیش

  به یه دختر متلک گفتم ...........مادرش بهم گفت : برو گمشو مرتیکه معتاد !!!!!!!!..............فهمیدم که آدم خفنی هستم !!!!!!!!!!!!!

 • panah . 990 پاسخ 🏅🏅🏅 2 هفته پیش

  ᵃʳᶻᵘ - : خفن که کلمه مناسبی برای احساسی که داشتم نیست ولی اخرین باری که خیلی به خودم افتخار میکردم وقتی بود که تونستم یه کورس با یه استاد کانادایی بردارم برای زبان و بدون هیچ اشتباهی تونستم باهاش انگلیسی صحبت کنم. هنوز بهش فکر میکنم ذوق مرگ میشم:)))))

  ای جاان افرین چ عالییی

 • panah . 990 پاسخ 🏅🏅🏅 2 هفته پیش

  سعید حقیقی : به یه دختر متلک گفتم ...........مادرش بهم گفت : برو گمشو مرتیکه معتاد !!!!!!!!..............فهمیدم که آدم خفنی هستم !!!!!!!!!!!!! (khejalati) (khejalati) (khejalati) (deghat) (deghat) (deghat) (dd) (dd) (dd) (dd)

  خخخخخ خوبه