هر چیز که در جستن آنی، آنی... گروه: «☂ آوایِ باران ☂»


طلوع تفسیر امید است «KAREN»


طلوع تفسیر امید است «KAREN»


هر چیز که در جستن آنی، آنی... گروه: «☂ آوایِ باران ☂»طلوع تفسیر امید است «KAREN»

  • KAREN T.M 5679 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 سال و 3 ماه قبل

    نیاز - : خواب وحس نفرت!چرا۸ صبح اولین نفر باید اسم من خونده بشه برای گزارش فلسفه؟!

    دبیرستانی ؟ من جان باشم با یه No آماده نیستم خیال خودت راحت کن


طلوع تفسیر امید است «KAREN»

  • نیاز - 130 پاسخ 🏅 1 سال و 3 ماه قبل

    KAREN T.M : دبیرستانی ؟ من جان باشم با یه No آماده نیستم خیال خودت راحت کن

    دانشجوئم!فعلا که گفتم سایت مشکل داره ونمیتونم وارد بشم،ایشونم گفتن خانم فلانی مشکلارو زودتر حل کنید:/!


ما ک رندیم و نظرباز ، شما تکلیفت چیه!


هر چیز که در جستن آنی، آنی... گروه: «☂ آوایِ باران ☂»


هر چیز که در جستن آنی، آنی... گروه: «☂ آوایِ باران ☂»


هر چیز که در جستن آنی، آنی... گروه: «☂ آوایِ باران ☂»


تعارف که ندارم؛ جواب های، هویِ!


لبخندت برقرار ... محفلت گرم ... شادیت همیشگی ♥️ گروه: «Marya group♥️»


ما دهه هشتادیا گودزیلا نیستیم به خدا، سوژه شماییمو جیکمونم درنمیاد. گروه: «ماشین لوکس»


گروه: «هم نفس»


ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم


هر چیز که در جستن آنی، آنی... گروه: «☂ آوایِ باران ☂»


هر چیز که در جستن آنی، آنی... گروه: «☂ آوایِ باران ☂»


ما دهه هشتادیا گودزیلا نیستیم به خدا، سوژه شماییمو جیکمونم درنمیاد. گروه: «ماشین لوکس»


رویاهات میکشنت جلو, خاطراتت میکشنت عقب, چی میمونه ازت?


هر چیز که در جستن آنی، آنی... گروه: «☂ آوایِ باران ☂»


i am nobody گروه: «بشنو از نی...»


ما دهه هشتادیا گودزیلا نیستیم به خدا، سوژه شماییمو جیکمونم درنمیاد. گروه: «ماشین لوکس»


هر چیز که در جستن آنی، آنی... گروه: «☂ آوایِ باران ☂»


ما دهه هشتادیا گودزیلا نیستیم به خدا، سوژه شماییمو جیکمونم درنمیاد. گروه: «ماشین لوکس»


تُنسى كأنك لم تكن.


هر چیز که در جستن آنی، آنی... گروه: «☂ آوایِ باران ☂»


سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی «قصه عشق، انسان بودن ماست» گروه: «محفل عاشقی»


ما ک رندیم و نظرباز ، شما تکلیفت چیه!


هر چیز که در جستن آنی، آنی... گروه: «☂ آوایِ باران ☂»