بسم الله الرحمن الرحیم


sahereh


[ rely on yourself]


خودت باش ، جهان اصالت را ستایش می کند


#در _امتداد_ نگاه _حسین_باشید #فاضله_هاشمی_غزل


تعارف که ندارم؛ جواب های، هویِ!


#در _امتداد_ نگاه _حسین_باشید #فاضله_هاشمی_غزل


[ rely on yourself]


❤محفل هم میهن❤


تُنسى كأنك لم تكن.


golgoe


مهربان❤


golgoe


خزان عاشق


فاصله دلیلی برای دور بودن قلب ها نیست....! ♡


لبخندت برقرار ... محفلت گرم ... شادیت همیشگی ♥️ گروه: «Marya group♥️»


در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم


اسرار ازل نه تو دانی و نه من... :) وین حرفِ معما نه تو خوانی ونه من..