تُنسى كأنك لم تكن.


❤محفل هم میهن❤


بسم الله الرحمن الرحیم


خوب باش برای کل این د ن ی ا


[ rely on yourself]


خوب باش برای کل این د ن ی ا


بسم الله الرحمن الرحیم


لبخندت برقرار ... محفلت گرم ... شادیت همیشگی ♥️ گروه: «Marya group♥️»


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون

 • َAtropatese   2352 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 سال

  احساس عشق به من رو با جمله نمیشه بیان کرد. هزاران جلد کتاب شاید بتواند گوشه ای از احساسی که لیاقت منسوب بودن به من را داشته باشد را بیان کند.


O Fortuna velut luna statu variabilis


O Fortuna velut luna statu variabilis


تُنسى كأنك لم تكن.

 • مهدی . 2590 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 سال

  َAtropatese   : احساس عشق به من رو با جمله نمیشه بیان کرد. هزاران جلد کتاب شاید بتواند گوشه ای از احساسی که لیاقت منسوب بودن به من را داشته باشد را بیان کند.

  اونم فقط یک قطره از اقیانوس میشه


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


O Fortuna velut luna statu variabilis


:♡:


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


خوب باش برای کل این د ن ی ا

 • شبگرد ♪ 1608 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 سال

  َAtropatese   : احساس عشق به من رو با جمله نمیشه بیان کرد. هزاران جلد کتاب شاید بتواند گوشه ای از احساسی که لیاقت منسوب بودن به من را داشته باشد را بیان کند.

  اونم به زبان میخی


هر که بی ما خوش است، در خوشی اش برکت


خوب باش برای کل این د ن ی ا


خوب باش برای کل این د ن ی ا


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


O Fortuna velut luna statu variabilis


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


Rozhin.a


خوب باش برای کل این د ن ی ا

 • شبگرد ♪ 1608 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 1 سال

  َAtropatese   : چقدر منو امروز زیاد درک میکنید! ۱۲ تا کامنت چرت و پرت شما رو هم لایک میزنم بخاطر این درک اجتماعی سطح بالاتون

  چقد تو امروز پسر خوبی شدی. کی اذیتت کرده؟ خخخخ
  (امروز ندیدم تو کامنتا به کسی سنگ بزنی) مجددا خخخ :|


هر که بی ما خوش است، در خوشی اش برکت


خوب باش برای کل این د ن ی ا


خوب باش برای کل این د ن ی ا


خوب باش برای کل این د ن ی ا


خوب باش برای کل این د ن ی ا


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون


امضای خدا پای برگه آرزوهاتونهر که بی ما خوش است، در خوشی اش برکت


هر که بی ما خوش است، در خوشی اش برکت