• کی داره؟

  42 پاسخ آغازکننده رهگذر

  بچها کی کالاف داره بریم بازی؟
  حوصلم پوکید:/


O Fortuna velut luna statu variabilis

 • گاندولف خاکستری 1958 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 11 ماه پیش, 1 هفته

  سلام زمان ما کالاف نبود
  آن زمان که ما اهل بازی بودیم کانتر خیلی مشهور بود
  البته من کانتر هیچ گاه بازی نکردم
  از
  بازی فوتبال خوشم می امد

 • Shayan محمدیان 258 پاسخ 🏅 11 ماه پیش, 1 هفته

  اگر الا هستی بگو برم تو بازی ,, اگرم نیستی اد فرند بزن بعدا اد بدی میام , منم بازیم ضعیفه

 • Gol goli 42 پاسخ رهگذر 11 ماه پیش, 1 هفته

  Shayan محمدیان : اگر الا هستی بگو برم تو بازی ,, اگرم نیستی اد فرند بزن بعدا اد بدی میام , منم بازیم ضعیفه

  باشه بیا بازی

 • Gol goli 42 پاسخ رهگذر 11 ماه پیش, 1 هفته

  Shayan محمدیان : اگر الا هستی بگو برم تو بازی ,, اگرم نیستی اد فرند بزن بعدا اد بدی میام , منم بازیم ضعیفه

  لولت ۱۵۰ عه؟

 • Shayan محمدیان 258 پاسخ 🏅 11 ماه پیش, 1 هفته

  Gol goli : لولت ۱۵۰ عه؟

  آره قدیما بازی میکردم,, من یه گلاب به روتو اینا ,, البته خیلی ببخشید , ولی ساعت دو اینا میام, بازم ببخشید , بودی بازی میکنیم


طلوع تفسیر امید است «KAREN»